ปฎิทินตารางเรียน 2021
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ปฎิทินการเรียนการสอน (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

ปฎิทินตารางเรียน 2021 (ภาษาไทย)

ปฎิทินการเรียนการสอน (ภาษาจีน)
ปฎิทินตารางเรียน 2021 (ภาษาจีน)