ปฎิทินตารางเรียน/สอบ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนภาษาจีนธุรกิจต่อยอดปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน 28 กุมภาพันธ์ - 17 กรกฏาคม 2565 

ตารางสอบ HSK 2565 วัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน
ประจำปี พ.ศ. 2565(HSK) 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (HSK 1 – HSK 6)
เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2565 / เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)
นักเรียน หลักสูตรระดับต้น , ระดับกลาง level 4 / หลักสูตรระดับต้น level 3