ปฎิทินตารางเรียน 2021
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ปฎิทินการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

ปฎิทินตารางเรียน 2021