ปฎิทินตารางเรียน/สอบ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนภาษาจีนธุรกิจต่อยอดปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน 6 กันยายน พ.ศ. 2564 - 22 มกราคม พ.ศ. 2565 

ตารางเรียน 2021-2022
เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 - 2565 

ตารางสอบ HSK วัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน
ประจำปี พ.ศ. 2564(HSK) 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีน HSK
เดือนกันยายน 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(เร่งรัด)
นักเรียน ระดับต้น Level 1 และระดับกลาง Level 1