หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (วันอาทิตย์)

 


กำลังเปิดรับสมัคร
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.


Update Time : 2021-09-15 21:08:06 น. ,  View (8320)


 

เป้าหมายของหลักสูตร

เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

 

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรออกแบบตามแผนแม่บทของการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ของกระทรวงศึกษาจีน หนังสือและเอกสารประกอบออกแบบตรงตามแผนแม่บทการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน HSK


หลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 ระดับ และมีระยะเวลาเรียนโดยประมาณ ดังนี้


ระดับ HSK
ระยะเวลาเรียน

เรียนคำศัพท์สะสม(คำ)
เทอม
ชั่วโมง
1
1
54
150
2
1
54
300
3
1
54
600
4
2
108
1,200
5
4
216
2,500
6
4
216
5,000 คำขึ้นไป

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนมี 2 รูปแบบ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ดังนี้

 • 1. การสอนแบบ Online ถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

 • 2. การสอนในห้องเรียน เรียนที่สถาบัน

 

เวลาเรียน

กำลังเปิดรับสมัคร!!

ภาคเรียนละ 54 ชั่วโมง หรือ 18 สัปดาห์
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

* หมายเหตุ : สามารถสมัครเรียนแทรกชั้นเรียนระหว่างเทอมได้ตลอดปี

 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (วันอาทิตย์)

 

ค่าเล่าเรียน
 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษา 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

 • ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 12,000 บาท (ไม่รวมตำราเรียน)

 

สถานที่เรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาธร 13 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ

 

การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

สาขา

ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

186-101218-3

สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร

681-2-08583-0

สาขาสาธร

 • ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาสาธร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0


* โอนเงินแล้วกรุณาส่งใบแจ้งโอนเงินมาที่สถาบันฯ ที่ E-mail: blcubangkok@hotmail.com หรือ แจ้งชำระเงินออนไลน์ได้ที่ แจ้งชำระเงินออนไลน์

 

ติดต่อสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com


สมัครเรียน คลิกเลย