หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)

 


เริ่มเทอมใหม่ วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 / เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.

Update Time : 2021-01-04 03:08:06 น. ,  View (744)


 

เป้าหมายของหลักสูตร

เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

 

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรออกแบบตามแผนแม่บทของการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ของกระทรวงศึกษาจีน หนังสือและเอกสารประกอบออกแบบตรงตามแผนแม่บทการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน HSK


ขอเชิญเข้าร่วมฟัง กิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาจีน BLCU BKK Open house 2021

สนใจเข้าร่วม BLCU BKK Open house วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ทาง Zoom เวลา 10.00-12.00 น. และ เข้าร่วมที่สถาบัน เวลา13.00-15.00 น. แจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมได้ที่ Facebook : http://m.me/blcubkk หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://blcubangkok.com/openhouse2021/


หลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 ระดับ และมีระยะเวลาเรียนโดยประมาณ ดังนี้

 • ระดับ 1 ใช้เวลาเรียน 1 เทอม 54 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 150 คำ

 • ระดับ 2 ใช้เวลาเรียน 1 เทอม 54 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 300 คำ

 • ระดับ 3 ใช้เวลาเรียน 1 เทอม 54 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 600 คำ

 • ระดับ 4 ใช้เวลาเรียน 2 เทอม 108 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 1,200 คำ

 • ระดับ 5 ใช้เวลาเรียน 4 เทอม 216 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 2,500 คำ

 • ระดับ 6 ใช้เวลาเรียน 4 เทอม 216 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 5,000 คำขึ้นไป

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนมี 2 รูปแบบ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ดังนี้

 • 1. การสอนแบบ On line

 • 2. การสอนในห้องเรียน เรียนที่สถาบัน

 

เวลาเรียน

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

เริ่มเทอมใหม่ วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564

* หมายเหตุ : สามารถสมัครเรียนแทรกชั้นเรียนระหว่างเทอมได้ตลอดปี

 

ค่าเล่าเรียน
 • เทอมละ 54 ชั่วโมง หรือ 18 สัปดาห์

 • ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 2,000 บาท ค่าเล่าเรียน 12,000 บาท

 

สถานที่เรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาธร 13 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ

 

การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

 • ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาสาธร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0

* แฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนหมายเลข 0-2675-6174


 

ติดต่อสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com