ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(เร่งรัด)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด ระดับต้น/ระดับกลาง 4 (อาจารย์ สวี่หย่าลี่) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ( 10 สัปดาห์ /30 ชั่วโมง)
ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด ระดับต้น/ระดับกลาง 4 (อาจารย์ สวี่หย่าลี่) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ( 10 สัปดาห์ /30 ชั่วโมง)