หลักสูตรของเรา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

เรียนภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับคนจีน

Update 2021-01-12 07:32:21 น. ,  View (909)


เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2564

เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 13 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 18.30-21.30 น. วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป(วันอาทิตย์) เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

Update 2021-01-04 03:08:06 น. ,  View (746)


เริ่มเทอมใหม่ วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 / เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตร เทคนิคเตรียมสอบ HSK4 และ HSK5

เพื่อตอบสนองความต้องการการของผู้สมัครสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน (HSK) จึงจัดหลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคและทักษะในการทำข้อสอบ HSK ด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ให้บุคคลที่สนใจ

Update 2020-11-26 17:11:04 น. ,  View (589)


หลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK4,HSK 5 เปิดทดลองเรียน จำนวน 3 ชั้วโมง วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6

HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ BLCU Bangkok เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

Update 2021-01-03 11:13:02 น. ,  View (3272)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ chinesetest.cn ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

image