หลักสูตรของเรา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

เรียนภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับคนจีน

Update 2021-02-19 14:55:35 น. ,  View (4679)


ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (260 ชั่วโมง) เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน (13 ชั่วโมง)
วันจันทร์ , วันพุธ เวลา 18:30 - 21:30 น. / วันศุกร์ เวลา 18:00 - 22:00 น. / วันอาทิตย์ เวลา 9:00 - 12:00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป(วันอาทิตย์) เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

Update 2021-02-20 21:08:06 น. ,  View (3942)


กำลังเปิดรับสมัคร ทดลองเรียนฟรี
เปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)

เป็นหลักสูตรทางเลือกให้นักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการทำการค้ากับประเทศจีน ที่มีเวลาจำกัด สามารถเรียนภาษาจีนที่ใช้ทางธุรกิจได้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง โดยจะเน้นการสอนสนทนาเป็นสำคัญ

Update 2021-04-24 13:39:37 น. ,  View (589)


เปิดรับสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. หนึ่งเทอมเรียน 10 ครั้ง หรือ 30 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรระยะสั้นปรับพื้นฐานภาษาจีน

เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้และทักษะภาษาจีน และต้องการปรับพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาจีน ด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างเร่งรัด ให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

Update 2021-02-19 13:03:27 น. ,  View (1559)


เรียนที่สถาบัน สัปดาห์ละ 3 วัน
วันอังคาร, วันพฤหัส เรียนเวลา 18:30 น. - 21:30 น.
วันเสาร์ เรียนเวลา 17:30 น. - 21:30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6

HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ BLCU Bangkok เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

Update 2021-04-03 23:13:02 น. ,  View (40050)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 (Paper based test) เปิดรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ chinesetest.cn สมัครและแจ้งชำระได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครสอบ HSK 1-6 คลิกเลย

วิธีการสมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน

วิธีการสมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ปี 2564

Update 2021-04-30 12:59:29 น. ,  View (611)


ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ เริ่มเข้าเรียน เดือนกันยายน 2564 ระยะการให้ทุน 4 ปีการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม        

image