สมัครสอบ HSK (Step1)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
QRCODE สำหรับสมัคร HSK (Paper based test)
HSK1 คลิก สมัครสอบ HSK1
HSK2 คลิก สมัครสอบ HSK2
HSK3 คลิก สมัครสอบ HSK3
HSK4 คลิก สมัครสอบ HSK4
HSK5 คลิก สมัครสอบ HSK5
HSK6 คลิก สมัครสอบ HSK6