สมัครสอบ HSK
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึง 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบระดับ HSK 1-6


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
QRCODE สำหรับสมัคร HSK (Paper based test)
รอบสอบ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
HSK1 คลิก สมัครสอบ HSK1
HSK2 คลิก สมัครสอบ HSK2
HSK3 คลิก สมัครสอบ HSK3
HSK4 คลิก สมัครสอบ HSK4
HSK5 คลิก สมัครสอบ HSK5
HSK6 คลิก สมัครสอบ HSK6