สมัครสอบ HSK (Step1)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 (Paper based test) เปิดรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ chinesetest.cn สมัครและแจ้งชำระได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

เลือกระดับสมัครสอบ HSK ที่ต้องการด้านล่างรายละเอียด HSK

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (สอบวัดความรู้โดยข้อเขียน (Paper based test) ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (Assumption Commercial College (BLCU))

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSKรายละเอียดของผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย) : *

Name-Surname (English) : *

姓-名(中文) :

วัน/เดือน-ปี เกิด : *

สัญชาติ : *

เลขที่บัตรประชาชน : *

เลขที่ passport :


รายละเอียดที่อยู่

บ้านเลขที่ : *

หมู่บ้าน/คอนโดมีเนียม :

ซอย :

ถนน :

ตำบล/แขวง : *

อำเภอ/เขต : *

จังหวัด : *

รหัสไปรษณีย์ : * (กรุณาใส่เพื่อส่งคะแนนสอบทางไปรษณีย์)

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

ID line : *


รายละเอียดการศึกษา

จบการศึกษาขึ้นสูงสุด : ต่ำกว่ามัธยมปลาย , มัธยมปลาย , ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก

หมายเหตุ :
1. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. หากยังไม่แจ้งชำระเงินจะถือว่ายังสมัครสอบไม่สำเร็จ
3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืนเงินทุกกรณี และหากท่านไม่มาสอบ สถานะของท่านในวันสอบจะเป็นการขาดสอบเท่านั้น (ยกเว้นกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ มีคำสั่งจากภาครัฐมิให้จัดกิจกรรม)
รับทราบข้อมูล