สมัครสอบ HSK
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
QRCODE สำหรับสมัคร HSK (Paper based test)
รอบสอบ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2566
HSK 1 คลิก สมัครสอบ HSK 1
HSK 2 คลิก สมัครสอบ HSK 2
HSK 3 + HSKK初级 คลิก สมัครสอบ HSK 3 + HSKK初级
HSK 4 + HSKK中级 คลิก สมัครสอบ HSK 4 + HSKK中级
HSK 5 + HSKK高级 คลิก สมัครสอบ HSK 5 + HSKK高级
HSK 6 + HSKK高级 คลิก สมัครสอบ HSK 6 + HSKK高级