สมัครสอบ HSK (Step1)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) สมัครที่ http://www.blcubangkok.com/blcuhsk.php เท่านั้น

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบเฉพาะระดับ HSK 2-5
(* รอบ 26 มีนาคม 2565 ยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัคร)

เลือกระดับสมัครสอบ HSK ที่ต้องการด้านล่างเงื่อนไขการรับสมัคร HSK (Paper based test)

เงื่อนไขการรับสมัครมีดังนี้
1. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. หากยังไม่แจ้งชำระเงินและส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะถือว่ายังสมัครสอบไม่สำเร็จ
3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ มีคำสั่งจากภาครัฐมิให้จัดกิจกรรม
4. หากท่านไม่มาสอบ สถานะของท่านในวันสอบจะเป็นการขาดสอบเท่านั้น
5. ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องส่งหลักฐานการรับวัคซีนให้ศูนย์สอบในวันที่สมัคร
หมายเหตุ : ศูนย์สอบขอปฏิเสธการรับสมัครสอบ หากผู้สมัครยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีหลักฐานการรับวัคซีน
รับทราบและยอมรับตามเงื่อนไข


รายละเอียด HSK

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (สอบวัดความรู้โดยข้อเขียน (Paper based test) ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (Assumption Commercial College (BLCU))

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Paper based test)

กรุณาเลือกระดับ HSK
ค่าสอบวัด (บาท)
จำนวนรับ (ท่าน)
HSK 2
760
( 0/30 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 3
960
( 0/40 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 4
1,260
( 0/30 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 5
1,660
( 0/40 ยังไม่เปิดรับสมัคร )

* รอบสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 / เปิดรับสมัครเฉพาะระดับ HSK 2-5


รายละเอียดของผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย) : *

Name-Surname (English) : *

姓-名(中文) :

วัน/เดือน/ปี เกิด : *

สัญชาติ : *

เลขที่บัตรประชาชน : *

เลขที่ passport :รายละเอียดที่อยู่

บ้านเลขที่ : *

หมู่บ้าน/คอนโดมีเนียม :

ซอย :

ถนน :

ตำบล/แขวง : *

อำเภอ/เขต : *

จังหวัด : *

รหัสไปรษณีย์ : * (กรุณาใส่เพื่อส่งคะแนนสอบทางไปรษณีย์)

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

ID line : *รายละเอียดการศึกษา

จบการศึกษาขึ้นสูงสุด : ต่ำกว่ามัธยมปลาย , มัธยมปลาย , ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอกรายละเอียดการอัพโหลดไฟล์เอกสาร

กรุณาเลือกไฟล์ภาพเท่านั้น เช่น Jpeg หรือ Png (ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ PDF ได้)


รูปถ่ายขนาดมาตรฐาน :

รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ไฟล์ JPEG เท่านั้น) « คลิกดูรายละเอียด
รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า

(รูปตัวอย่าง) * ส่งเป็นไฟล์ Jpeg เท่านั้น *
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า
รูปถ่ายนี้จะใช้ออกใบประกาศคะแนนสอบ


สำเนาหน้าบัตรประชาชน :

สำเนาหน้าบัตรประชาชน (ไฟล์ JPEG เท่านั้น) « คลิกดูรายละเอียด
สำเนาหน้าบัตรประชาชน

ให้เซ็นรับรองหน้าบัตรประชาชน
หมายเหตุ สามารถใช้ Passport แทนได้


สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ HSK :

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบโดยโอนเงินผ่านธนาคาร (ไฟล์ JPEG เท่านั้น) « คลิกดูรายละเอียด
การจ่ายค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบโดยโอนเงินผ่านธนาคาร

HSK2

HSK3

HSK4

HSK5

760

960

1,260

1,660

หมายเหตุ : ค่าสอบรวมค่าส่งผลสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้ว

ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

สาขา

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb)  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

186-101218-3

สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร

681-2-08583-0

สาขาสาธร


หลักฐานการรับวัคซีนโควิด-19 :

หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟล์ JPEG เท่านั้น) « คลิกดูรายละเอียด
หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ณ วันที่สมัครต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม
ในหลักฐานที่ใช้ต้องระบุชื่อ-นามสกุล ตรงกับผู้สมัครสอบ