สมัครสอบ HSK (Step1)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) สมัครที่ http://www.blcubangkok.com/blcuhsk.php เท่านั้น เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินและส่งเอกสารครบถ้วน ปิดรับสมัครทันทีเมื่อผู้สมัครเต็มจำนวน

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ HSK1-6เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 | เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

การสมัครสอบ Paper based test รอบสอบ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
กรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครสอบให้พร้อม