แจ้งการชำระเงิน (นักศึกษาปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

แจ้งชำระค่าเล่าเรียนของ นักศึกษาปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุลของท่าน : *

รหัสนักศึกษา : *

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *


รายละเอียดหลักสูตรของท่าน

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรี)


หลักสูตรระยะสั้น


หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป


รายละเอียดการโอนเงินชำระค่าเล่าเรียน

โอนที่ธนาคาร : *

จำนวนเงิน : *

วัน/เวลาการโอนเงิน : *

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) :

แนบไฟล์ (Slip Banking) :ค่าธรรมเนียมการเรียน/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หลักสูตร

จำนวนเงิน/บาท

ภาษาจีนธุรกิจ(ต่อยอดปริญญาตรี)

54,000

- เรียนบางรายวิชา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

12,600

- เรียนบางรายวิชา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

16,800

- เรียนบางรายวิชา 7 ชั่วโมง/สัปดาห์

29,400

กรณีไม่ผ่านการวัดผลรายวิชา/วิทยานิพนธ์

- สอบซ่อมต่อรายวิชา

1,500

- สอบซ่อมการสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์

5,000

- เขียนวิทยานิพนธ์ใหม่

15,000

ค่ารักษาสภาพนักศึกษาต่อภาคเรียนละ (พักการเรียน (Drop))

1,000

หลักสูตรระยะสั้น ปรับพื้นฐานภาษาจีน

42,000

ภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์) HSK 1-6

12,000

เทคนิคเตรียมสอบ HSK 4

9,000

เทคนิคเตรียมสอบ HSK 5

18,000