แจ้งการชำระเงิน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน


ชื่อ-นามสกุลของท่าน : *

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

โอนที่ธนาคาร : *

จำนวนเงิน : *

วัน/เวลาการโอนเงิน : *

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) :

แนบไฟล์ (Slip Banking) :