แจ้งการชำระเงิน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน (นักศึกษาใหม่ / ค่าสมัครสอบ HSK)


ชื่อ-นามสกุลของท่าน : *

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *


รายละเอียดหลักสูตรที่สมัคร

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป (ต่อยอดปริญญาตรี)


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)


หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)


หลักสูตรภาษาจีนยุคเก่าระดับต้นและสนทนาเนื้อหาที่น่าสนใจ


หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนพินอินเร่งรัด


สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (สอบวัดความรู้โดยข้อเขียน (Paper based test) ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (Assumption Commercial College (BLCU))

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK


โอนที่ธนาคาร : *

จำนวนเงิน : *

หากต้องการรับใบเสร็จในนามบริษัท โปรดระบุ :

แนบไฟล์ (Slip Banking) : *
* กรุณาแนบไฟล์ สำเนาใบโอนเงินชำระค่าสมัคร .jpg เท่านั้น