สมัครสอบ HSK (Step1)
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 รับสมัคร (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


ก่อนสมัครสอบกรุณาศึกษาข้อกำหนดและอุปกรณ์ในการสมัครสอบ Home edition ได้ที่ คลิกเพื่ออ่านข้อกำหนด


การสอบ HSK Online ที่บ้าน (Home Edition)
QR CODE สำหรับสมัคร HSK HOME EDITION คลิกสมัครสอบ HSK4+HSKK中级
คลิกสมัครสอบ HSK5+HSKK高级