สมัครสอบ HSK (Step1)
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (รอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร(จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

เลือกระดับสมัครสอบ HSK ที่ต้องการด้านล่างกรุณาศึกษาข้อมูลและระเบียบข้อกำหนดของศูนย์สอบจีน CTI

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ window7/10 และระบบ Internet สัญญาณ WIFI สถานที่สอบ อุปกรณ์ในการสอบและกล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (การที่อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจมีผลถึงความไม่เสถียรในการทำข้อสอบหรือจอขาว)


ตกลงเข้ารับการปฐมนิเทศและทดสอบระบบตาม วันและเวลาที่ศูนย์สอบจีนกำหนด(ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสอบจริง)


ผู้สอบที่ไม่ได้เข้าสอบสถาบันถือว่าเป็นการขาดสอบหรือการสอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถทำข้อสอบได้ครบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบเอง ไม่สามารถขอเงินค่าสมัครสอบคืนหรือเลื่อนการสอบได้


การวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะสามารถขยายเวลาสอบ สอบใหม่ หรือคืนเงินค่าสมัคร เป็นดุลยพินิจของศูนย์สอบจีน (CTI) และถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้สมัครสอบตกลงไม่โต้แย้งใดๆ ในทุกกรณี


ยินยอมให้ทางศูนย์สอบเก็บข้อมูลผู้สมัครและบันทึกภาพเคลื่อนไหวของผู้สมัครระหว่างการสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการสอบของผู้สมัคร

หมายเหตุ : หากสมัครสอบสำเร็จ ทางศูนย์สอบจะตอบกลับอีเมลตามที่ท่านระบุภายใน 3 วันทำการ และเมื่อได้รับอีเมลแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ที่แนบให้ทางอีเมล


รายละเอียด HSK Home Edition

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition))
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (Assumption Commercial College (BLCU))

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition)


ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition)
กรุณาเลือกระดับ HSK
ค่าสอบวัด (บาท)
จำนวนรับ (ท่าน)
HSK4 + HSKK กลาง
1,900
( 0/60 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK5 + HSKK สูง
2,400
( 0/60 ยังไม่เปิดรับสมัคร )

การสอบรูปแบบ HOME EDITION ทางศูนย์สอบไม่มีการจัดส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้สอบสามารถปริ้นคะแนนเองได้ โดยต้องรอผลคะแนนสอบ HSKK ออกก่อน จึงจะสามารถปริ้นใบประกาศคะแนนผลสอบได้ (ประมาณ 25 วัน หากติดวันหยุดเทศกาลของประเทศจีนผลคะแนนจะล่าช้า 1 สัปดาห์ )


รายละเอียดของผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย) : *

Name-Surname (English) : *

姓-名(中文) :

วัน/เดือน/ปี เกิด : *

เลขที่บัตรประชาชน : *

เลขที่ passport :


รายละเอียดการติดต่อ

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

ID line : *


รายละเอียดการอัพโหลดไฟล์เอกสาร

กรุณาเลือกไฟล์ภาพเท่านั้น เช่น Jpeg หรือ Png (ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ PDF ได้)


รูปถ่ายขนาดมาตรฐาน :

รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ไฟล์ JPEG เท่านั้น) « คลิกดูรายละเอียด
รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า

(รูปตัวอย่าง) * ส่งเป็นไฟล์ Jpeg เท่านั้น *
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า
รูปถ่ายนี้จะใช้ในการสแกนใบหน้าเข้าระบบสอบและใบคะแนนสอบ


สำเนาหน้าบัตรประชาชน :

สำเนาหน้าบัตรประชาชน (ไฟล์ JPEG เท่านั้น) « คลิกดูรายละเอียด
สำเนาหน้าบัตรประชาชน

ให้เซ็นรับรองหน้าบัตรประชาชน
หมายเหตุ สามารถใช้ Passport แทนได้


สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ HSK :

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบโดยโอนเงินผ่านธนาคาร (ไฟล์ JPEG เท่านั้น) « คลิกดูรายละเอียด
การจ่ายค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบโดยโอนเงินผ่านธนาคาร

HSK4 + HSKK กลาง

HSK5 + HSKK สูง

1,900

2,400

ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

สาขา

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb)  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

186-101218-3

สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร

681-2-08583-0

สาขาสาธร

หมายเหตุ : การสอบรูปแบบ HOME EDITION ทางศูนย์สอบไม่มีการจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้สอบสามารถปริ้นคะแนนเองได้ โดยต้องรอผลคะแนนสอบ HSKK ออกก่อน จึงจะสามารถปริ้นใบประกาศคะแนนผลสอบได้ (ประมาณ 25 วัน หากติดวันหยุดเทศกาลของประเทศจีนผลคะแนนจะล่าช้า 1 สัปดาห์ )