สมัครสอบ HSK (Step1)
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK 4-5 (รอบต่อไป) วันที่ 11 ธันวาคม 2564 รับสมัคร(จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน (กำหนดการรับสมัครแจ้งภายหลัง)

เลือกระดับสมัครสอบ HSK ที่ต้องการด้านล่างกรุณาศึกษาข้อมูลและระเบียบข้อกำหนดของศูนย์สอบจีน CTI

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ window7/10 และระบบ Internet สัญญาณ WIFI สถานที่สอบ อุปกรณ์ในการสอบและกล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (การที่อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจมีผลถึงความไม่เสถียรในการทำข้อสอบหรือจอขาว)


ตกลงเข้ารับการปฐมนิเทศและทดสอบระบบตาม วันและเวลาที่ศูนย์สอบจีนกำหนด(ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสอบจริง)


ผู้สอบที่ไม่ได้เข้าสอบสถาบันถือว่าเป็นการขาดสอบหรือการสอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถทำข้อสอบได้ครบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบเอง ไม่สามารถขอเงินค่าสมัครสอบคืนหรือเลื่อนการสอบได้


การวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะสามารถขยายเวลาสอบ สอบใหม่ หรือคืนเงินค่าสมัคร เป็นดุลยพินิจของศูนย์สอบจีน (CTI) และถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้สมัครสอบตกลงไม่โต้แย้งใดๆ ในทุกกรณี


ยินยอมให้ทางศูนย์สอบเก็บข้อมูลผู้สมัครและบันทึกภาพเคลื่อนไหวของผู้สมัครระหว่างการสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการสอบของผู้สมัคร

หมายเหตุ : การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินและส่งเอกสารครบถ้วน


รายละเอียด HSK Home Edition

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition))
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (Assumption Commercial College (BLCU))

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition)


ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition)
กรุณาเลือกระดับ HSK
ค่าสอบวัด (บาท)
จำนวนรับ (ท่าน)
HSK 4
1,560
60 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 5
2,080
60 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )

หลังจากประกาศผลสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปในระบบกลางแล้วเลือก “额外成绩报告” เพื่อยื่นคำร้องให้ส่งผลสอบไปทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้สอบระบุ


รายละเอียดของผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย) : *

Name-Surname (English) : *

姓-名(中文) :

วัน/เดือน-ปี เกิด : *

เลขที่บัตรประชาชน : *

เลขที่ passport :


รายละเอียดการติดต่อ

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

ID line : *