กิจกรรมของสถาบัน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK ในวันที่ 9 มกราคม 2564

เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนั้น

Update 2021-01-09 11:51:13 น. ,  View (26)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาครูไทยสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาอบรมครูไทยสอนภาษาจีน

Update 2020-12-24 21:52:41 น. ,  View (70)

อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี ณ BLCU ปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มจำนวน กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

Update 2020-12-24 21:48:02 น. ,  View (137)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามสัญญาการใช้สำนักงาน ห้องเรียน

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ และ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Update 2020-12-24 21:39:57 น. ,  View (27)

อ่านเพิ่มเติม

การส่งมอบตำแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่า BLCU BKK

คุณธัชชัย จิรวณิชชากร ประธานและกรรมการชมรมศิษย์เก่า ส่งมอบตำแหน่งประธานชมรมให้กับ คุณอธิป พีชานนท์ พร้อมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อกองทุนการศึกษาภาษาจีน

Update 2020-12-24 21:27:57 น. ,  View (51)

อ่านเพิ่มเติม

Congratulations ! : บัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2563

สถาบัน จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2563 โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

Update 2020-12-24 21:20:03 น. ,  View (151)

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศงานเสวนา เจาะลึกการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนให้ได้ผล

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ บรรยากาศงานเสวนา "เจาะลึกการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนให้ได้ผล"

Update 2020-12-17 08:46:46 น. ,  View (51)

อ่านเพิ่มเติม

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ทางสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้เชิญ ฯพณฯ หนิงฟู่ขุย

Update 2020-11-28 19:55:46 น. ,  View (44)

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เปิด“หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง” รุ่นที่ 1

Update 2020-11-28 19:50:14 น. ,  View (34)

อ่านเพิ่มเติม

งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ระหว่างวันที่ 2–4 เมษายน 2558 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มาเยือนกรุงเทพ เพื่อเจราจาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Update 2020-11-28 19:44:33 น. ,  View (30)

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มาเยือนกรุงเทพ และเยี่ยมชมกิจการของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Update 2020-11-28 19:24:19 น. ,  View (31)

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มาเยือนกรุงเทพ และเยี่ยมชมกิจการของ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ และเข้าพบผู้อำการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภารดามีศักดิ์

Update 2020-11-28 19:22:07 น. ,  View (27)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีรับปริญญาประจำปี 2014

คุณสนั่น อังอุบลกุล และภารดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล นำคณะนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

Update 2020-11-28 19:19:54 น. ,  View (39)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีแถลงข่าวเปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโทระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์ ชุยซีเลี่ยง (คนที่สี่จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ร่วมแถลงข่าวกับ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ (คนที่สามจากขวา)

Update 2020-11-28 19:17:24 น. ,  View (23)

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ชุยซีเลี่ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยือนไทย

ศาสตราจารย์ ชุยซีเลี่ยง (คนที่สี่จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และคณะมาเยือนประเทศไทยเมื่อกลางเดือนมกราคม 2553

Update 2020-11-28 19:15:29 น. ,  View (36)

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเข้าเฝ้า

เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

Update 2020-11-28 19:10:19 น. ,  View (52)

อ่านเพิ่มเติม

image