ปฎิทินตารางเรียน 2021-2022
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ปฎิทินการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
เทอม 2 ปีการศึกษา 2564-2565

ปฎิทินตารางเรียน 2021-2022 (ภาษาไทย)