ค่าธรรมเนียมการเรียน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 ค่าธรรมเนียมการเรียน แต่ละหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการเรียน
หลักสูตร
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
ค่าเรียน
รวมค่าใช้จ่าย
ภาษาจีนธุรกิจ(ต่อยอดปริญญาตรี)
2,000
54,000
56,000
ภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)
2,000
12,000
14,000
หลักสูตรระยะสั้นปรับพื้นฐานภาษาจีน
2,000
42,000
44,000
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)
2,000
12,000
14,000
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ชำระครั้งเดียว

 ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
ระดับ
ค่าสอบวัด (บาท)
ค่าส่งผลทาง EMS(บาท)
รวมค่าสมัคร(บาท)
HSK 1
500
60
560
HSK 2
700
60
760
HSK 3
900
60
960
HSK 4
1,200
60
1,260
* HSK4 MOCK TEST ซ้อมสอบในสนามสอบจริง พร้อมเฉลย!
600
HSK 5
1,600
60
1,660
* HSK5 MOCK TEST ซ้อมสอบในสนามสอบจริง พร้อมเฉลย!
1,200
HSK 6
2,000
60
2,060

 

การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

  • ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
    สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3

  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
    สาขาสาธร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0

* เมื่อโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน
กรุณาส่งสลิปการชำระเงินมาที่อีเมล์ blcubangkok@hotmail.com

 

 

   สมัครเรียน   หลักสูตรของเรา

 

image