หลักสูตร เทคนิคเตรียมสอบ HSK4 และ HSK5

 


หลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK4,HSK 5 เปิดทดลองเรียน จำนวน 3 ชั้วโมง วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Update Time : 2020-11-26 17:11:04 น. ,  View (591)


 

เป้าหมายหลักสูตร

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สมัครสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน (HSK) จึงจัดหลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคและทักษะในการทำข้อสอบ HSK ด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ให้กับบุคคลที่สนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรออกแบบตามโครงสร้างของข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษจีน (HSK) โดยแบ่งเป็นเทคนิคในการทำข้อสอบ ด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ตามการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ของกระทรวงศึกษาจีน ในแต่ละระดับ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เนื้อหาหลักสูตรออกแบบตามโครงสร้างข้อสอบการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ของกระทรวงศึกษาจีน

2. อาจารย์สอนจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติ


ขอเชิญเข้าร่วมฟัง กิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาจีน BLCU BKK Open house 2021

สนใจเข้าร่วม BLCU BKK Open house วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ทาง Zoom เวลา 10.00-12.00 น. และ เข้าร่วมที่สถาบัน เวลา13.00-15.00 น. แจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมได้ที่ Facebook : http://m.me/blcubkk หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://blcubangkok.com/openhouse2021/


หลักสูตร เทคนิคเตรียมสอบวัดระดับความรู้ HSK 4, HSK 5

1. HSK ระดับ 4 เทคนิคและทักษะด้านการฟัง อ่านและเขียนในการสอบ HSK 4 ตามโครงสร้างข้อสอบ จำนวน 30 ชั่วโมง เรียน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง


2. HSK ระดับ 5

กลุ่มที่ 1

การฟัง : เทคนิคการทำข้อสอบด้านการฟัง จำนวน 15 ชั่วโมง เรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

ไวยากรณ์ : เทคนิคการทำข้อสอบด้านไวยากรณ์ จำนวน 15 ชั่วโมง เรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง


กลุ่มที่ 2

การอ่าน : เทคนิคการทำข้อสอบด้านการอ่าน จำนวน 15 ชั่วโมง เรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

การเขียน : เทคนิคการทำข้อสอบด้านการเขียน จำนวน 15 ชั่วโมง เรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน/ตารางเรียน

เรียนที่สถาบัน (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ สาทร ยานนาวา กรุงเทพ) ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น.

 

ค่าลงทะเบียน / ค่าเรียน

1. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

2. ค่าเรียน

HSK 4 ค่าเรียน 9,000 บาท ( 30 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห์)

HSK 5 กลุ่มที่ 1 : การฟัง ค่าเรียน 4,500 บาท (15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์)

    ไวยากรณ์ ค่าเรียน 4,500 บาท (15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์)

HSK 5 กลุ่มที่ 2 : การอ่าน ค่าเรียน 4,500 บาท (15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์)

    การเขียน ค่าเรียน 4,500 บาท (15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์)

 

ตารางการจัดหลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK

ตารางการจัดหลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK

การสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจาก www.blcubangkok.com)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าเรียน


การยื่นใบสมัคร

 • ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

  ที่อยู่:โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร 13 ถนนสาทรใต้ สาทร ยานนาวา กรุงเทพ 10120

  โทรศัพท์: 0-2211-6699, 065-2936199

 • ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

 • ยื่นสมัคร ทาง Email : blcubangkok@hotmail.com (พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร)


สอบถามรายละเอียด:

แสกน QR Code เพื่อสอบถามรายละเอียด

สำนักงาน : 0-2211-6699 , 065-2936199

อาจารย์นิสา แก้วมงคล โทร : 081-4469894

แสกน QR Code เพื่อสอบถามรายละเอียด HSK 4 และ HSK 5

การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

 • ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาสาธร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0


*โอนเงินแล้วกรุณาส่งใบแจ้งโอนเงินมาที่สถาบันฯ ที่ E-mail: blcubangkok@hotmail.com หรือ แจ้งชำระเงินออนไลน์ได้ที่ แจ้งชำระเงินออนไลน์

 

ตารางเรียนหลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK 4 และ HSK 5

ตารางเรียนหลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK 4 และ HSK 5