Welcome to Blcu Bangkok
Facebook Blcubangkok คู่มือการสมัคร HSK Online
แผนที่ศุนย์สอบ HSK
ปฎิทินตารางเรียน 2016
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

ดาวน์โหลดปฎิทินเทอมหน้าของโรงเรียน/ใบลาของนักเรียน

ใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 3
ใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคลลทั่วไป
ใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)
ใบสมัคร การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่
ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท
ดาวน์โหลด ปฎิทินของโรงเรียน ประจำปี 2019
ดาวน์โหลดตารางปฎิทินกำหนดการสอบ HSK ประจำปี 2019
ดาวน์โหลด ใบลาของนักเรียน

 คู่มือการสอบ HSK Test ภาษาจีนและอังกฤษ
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 3
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 4
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 5
 แผนที่สถานที่สอบและรับสมัคร HSK
 (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ)

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU