สมัครสอบ HSK
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 (Paper based test) เปิดรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ chinesetest.cn สมัครและแจ้งชำระได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 (เริ่มเปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป)

@สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ซอยสาธร 13


สมัครสอบ HSK @สนามสอบ BLCU Bangkok


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK 1-6 (รอบต่อไป) วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 รับสมัคร(จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 40 ท่าน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน (รอบต่อไปเปิดรับสมัครตามวันที่แจ้งด้านบน)

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)