สมัครสอบ HSK
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) สมัครที่ http://www.blcubangkok.com/blcuhsk.php เท่านั้น เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินและส่งเอกสารครบถ้วน ปิดรับสมัครทันทีเมื่อผู้สมัครเต็มจำนวน

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ HSK1-6

@สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ซอยสาธร 13


สมัครสอบ HSK @สนามสอบ BLCU Bangkok


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK 4-5 (รอบต่อไป) วันที่ 11 ธันวาคม 2564 รับสมัคร(จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน (กำหนดการรับสมัครแจ้งภายหลัง)

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)