การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

 


ระดับที่เปิดสอบ HSK 4-5 (รอบต่อไป) วันที่ 11 ธันวาคม 2564 รับสมัคร(จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน (กำหนดการรับสมัครแจ้งภายหลัง)

Update Time : 2021-10-18 16:29:02 น. ,  View (20261)


 

การสอบ HSK Online ที่บ้าน (Home Edition)

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ


ระดับที่เปิดรับสมัครสอบ

 • HSK 4
 • HSK 5


วันสอบ

กำหนดการสอบ

 • วันที่ 25 กันยายน 2564
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2564
 • (รอบต่อไป) วันที่ 11 ธันวาคม 2564

  ระยะเวลารับสมัคร (กำหนดการรับสมัครแจ้งภายหลัง)


เวลาสอบ

 • ระดับ HSK 4 เวลา 9:00 น.
 • ระดับ HSK 5 เวลา 13:30 น.


การสอบ HSK Online ที่บ้าน (Home Edition)
ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง ระบบการสอบวัดระดับภาษาจีน Online ที่บ้าน (Home Edition)

HSKExamClient-Home20210830-HW1

วิธีการติดตั้งโปรแกรม HSK Home Edition


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศไทยในวันสอบ
2. เป็นผู้ประสงค์ใช้ผลคะแนนสอบในการสมัครเรียน ยื่นทุนการศึกษา สมัครงาน
3. เป็นผู้ประสงค์สอบ HSK ระดับ 4 หรือ 5


รูปแบบการสอบ

1. ผู้สอบจะทำการสอบผ่านระบบการสอบออน์ไลน์ตามที่ทางศูนย์สอบจีนกำหนด
2. การสอบจะต้องห้องร่วมห้องประชุม ZOOM ตามที่กำหนด ควบคุมการสอบโดยผู้คุมสอบของศูนย์สอบ
3. ผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามข้อกำหนดการสอบอย่างเคร่งครัดตามที่ทางศูนย์สอบจีนกำหนด


ข้อกำหนดในการสอบ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการสอบ

 • 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่องต่อผู้สอบ 1 คน)
      : ระบบปฏิบัติการ Windows (7/10)
      : ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 ขึ้นไป
 • 1.2 กล้อง มีความคมชัดระดับ HD 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป ภายในห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
 • 1.3 หูฟัง ที่กระจายเสียงได้ชัดเจนและตัดเสียงรบกวนได้
 • 1.4 ติดตั้งและดาวน์โหลดระบบการสอบวัดระดับภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สอบ HSKExamClient-Home20210830-HW1 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามคุณสมบัติข้อ 1.1) , (วิธีการติดตั้งโปรแกรม HSK Home Edition)
 • 1.5 ความเร็วอินเทอร์เน็ต : 150 KB/S ขึ้นไป
 • 1.6 ในการสอบไม่เสียบหรือพ่วงอุปกรณ์ใดๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ

2. อุปกรณ์ที่เข้าร่วมห้องประชุมในการสอบ
   สำหรับเข้าโปรแกรมประชุมตามที่ศูนย์สอบกำหนด

 • 2.1 โทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD ที่มีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดระยะเวลาในการสอบและตั้งค่าในโหมดเครื่องบิน
 • 2.2 ติดตั้งโปรแกรม ZOOM ในโทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD ที่จะใช้ในการเข้าห้องประชุมในวันสอบ
 • 2.3 สัญญาณ Wifi หรือ อินเตอร์เนท ในการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD
 • 2.4 ในขณะสอบต้องเปิดโทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD ตลอดเวลา วางไว้ห่างตัว 1 เมตร ให้ผู้คุมสอบในห้องประชุม ZOOM เห็นผู้สอบได้ตลอดระยะเวลาในการทำข้อสอบ

3. สถานที่สอบ/ห้องสอบ

 • 3.1 ห้องที่ใช้ในการสอบต้องปิดมิดชิด มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งรบกวนในขณะทำการสอบ ไม่อยู่ในสวนสาธารณะ ร้านอินเตอร์เนท ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
 • 3.2 โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใช้ในการสอบ วางคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ไว้บนโต๊ะ ไม่อนุญาตให้มีอุปกรณ์อื่นๆ บนโต๊ะที่ใช้ในการสอบ
 • 3.3 ไม่นำ เครื่องเขียน กระดาษ อุปกรณ์อิเลกทรอนิคเข้าห้องสอบ
 • 3.4 ระหว่างการสอบต้องไม่มีผู้อื่นใดอยู่ในห้องสอบ

ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้อง
ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้องตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ไม่ถูกต้อง4. ข้อปฏิบัติ

 • 4.1 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ สถานที่สอบตามที่กำหนด (ข้อ 1-3)
 • 4.2 เข้าทดสอบระบบล่วงหน้าก่อนสอบหนึ่งสัปดาห์ ตามวันและเวลาที่ศูนย์สอบจีนกำหนด
 • 4.3 ในวันสอบจริงต้องเข้าห้องประชุม ZOOM เพื่อรายงานตัวตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
 • 4.4 ทางศูนย์สอบจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลการสอบเท่านั้นส่งให้ทางศูนย์สอบจีน
 • 4.5 การไม่ดำเนินการ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการไม่เข้าสอบ หรือทำการสอบไม่สมบูรณ์ หรือมีเหตุอันต้องหลุดจากระบบ หรือ ทุจริตการสอบ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร ไม่สามารถเรียกร้องค่าสมัครคืนได้
 • 4.6 การวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะสามารถขยายเวลาสอบ สอบใหม่ หรือคืนเงินค่าสมัคร เป็นดุลยพินิจของศูนย์สอบจีน (CTI) และถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้สมัครสอบตกลงไม่โต้แย้งใดๆ ในทุกกรณี

ข้อจำกัดจากระบบการสอบของศูนย์จีนและข้อควรระวัง

1. ไม่รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac book ถึงแม้จะมีระบบปฏิบัติการ Windows (7/10)
2. ไม่สามารถใช้มือถือ แท็ตเลต IPAD แทนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการดาวน์โหลดเพื่อทำข้อสอบ
3. ไม่รองรับระบบ ios
4. การใช้ระบบปฏิบัติการ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบในการดาวน์โหลดข้อสอบและระหว่างการทำข้อสอบ

ข้อแนะนำและการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

1. จัดเตรียมตรวจสอบ Desktop PC, Laptop ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2. OS ระบบปฏิบัติการ ควรจะเป็นของแท้ (มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง)และมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน)
3. ประสานงานทางผู้ให้บริการด้านInternet ISP เพื่อตรวจสอบความเสถียรภาพ ของสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์ ONU และอุปกรณ์ทีเกี่ยวข้องทังหมด
4. หากเป็นไปได้ แนะนําให้เชื่อมต่อ Internet โดยใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อที่ Port Ethernet แทนการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi (เพื่อเป็นการเพิ่มความเร็ว และความเสถียรภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น )


การสมัครสอบ

สมัครสอบได้ที่ blcubangkok.com ตามกำหนดเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการดังนี้
   1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
   2. แนบไฟล์ หรือ อัพโหลด เอกสาร รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการชำระเงิน
   3. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อกรอกข้อมูล ส่งเอกสารและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อย


ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition) ตามที่ศูนย์สอบจีนกำหนด
ระดับ HSK
ค่าสอบวัด (บาท)
จำนวนรับ (ท่าน)
HSK 4
1,560
60
HSK 5
2,080
60

หมายเหตุ : การสอบ HSK home edition ทางสถาบันไม่มีการจัดส่งใบคะแนนผลสอบทางไปรษณีย์


บัตรสอบ

ศูนย์สอบจะออกบัตรสอบก่อนวันสอบล่วงหน้า 10 วัน


การยื่นขอใบคะแนนสอบ
 • ผู้สอบสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ในระบบกลางหลังจากสอบ HSK แล้ว 10 วัน โดยผู้สอบสามารถปริ้นคะแนนเองได้และผลคะแนนสอบนี้สามารถใช้ได้ตามปกติ (ผู้สอบควร Save เป็น pdf ก่อนปริ้น)
 • หลังจากประกาศผลสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปในระบบกลางแล้วเลือก “额外成绩报告” เพื่อยื่นคำร้องให้ส่งผลสอบไปทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้สอบระบุ

การรับสมัคร

ผู้สมัครกรอกชื่อมูลสมัคร อัพโหลดเอกสาร รูปถ่าย หลักฐานการชำระเงินผ่าน blcubangkok.comสมัครสอบ HSK 4-5 (Home Edition)