ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(เร่งรัด)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด ระดับต้น 3 (อาจารย์ สวี่หย่าลี่) เรียนที่สถาบัน วันอาทิตย์ เวลา 14.00-17.00 น.