หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด
(เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)