ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(เร่งรัด)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด
ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด
ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด