สมัครสอบ YCT (Youth Chinese Test)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
QRCODE สำหรับสมัคร YCT (Paper based test)
รอบสอบ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
YCT 1 คลิก สมัครสอบ YCT 1
YCT 2 คลิก สมัครสอบ YCT 2
YCT 3 คลิก สมัครสอบ YCT 3
YCT 4 คลิก สมัครสอบ YCT 4