สมัครสอบ YCT (Youth Chinese Test)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)