สมัครสอบ HSK
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
QRCODE สำหรับสมัคร HSK (Paper based test)
รอบสอบ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
HSK 1 คลิก สมัครสอบ HSK 1
HSK 2 คลิก สมัครสอบ HSK 2
HSK 3 + HSKK初级 คลิก สมัครสอบ HSK 3 + HSKK初级
HSK 4 + HSKK中级 คลิก สมัครสอบ HSK 4 + HSKK中级
HSK 5 + HSKK高级 คลิก สมัครสอบ HSK 5 + HSKK高级
HSK 6 + HSKK高级 คลิก สมัครสอบ HSK 6 + HSKK高级