สมัครสอบ HSK
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
QRCODE สำหรับสมัคร HSK (Paper based test)
รอบสอบ วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566
HSK1 คลิก สมัครสอบ HSK1
HSK2 คลิก สมัครสอบ HSK2
HSK3 คลิก สมัครสอบ HSK3
HSK4 คลิก สมัครสอบ HSK4
HSK5 คลิก สมัครสอบ HSK5
HSK6 คลิก สมัครสอบ HSK6