สมัครสอบ HSK
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00น. (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


ก่อนสมัครสอบกรุณาศึกษาข้อกำหนดและอุปกรณ์ในการสมัครสอบ Home edition ได้ที่ คลิกเพื่ออ่านข้อกำหนด


HSK Online ที่บ้าน (Home Edition)
HSK Online ที่บ้าน (Home Edition)
QR CODE สำหรับสมัคร HSK HOME EDITION
รอบสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
คลิกสมัครสอบ HSK4+HSKK中级
คลิกสมัครสอบ HSK5+HSKK高级