สมัครสอบ HSK
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK7-9 (วันสอบ) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00น. (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


ก่อนสมัครสอบกรุณาศึกษาข้อกำหนดและอุปกรณ์ในการสมัครสอบ Home edition ได้ที่ คลิกเพื่ออ่านข้อกำหนด


HSK7-HSK9 Online ที่บ้าน (Home Edition)
HSK7-HSK9 Online ที่บ้าน (Home Edition)
QR CODE สำหรับสมัคร HSK7-HSK9 HOME EDITION
(รอบสอบ) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
สมัคร HSK7-HSK9 HOME EDITION คลิกสมัครสอบ HSK7-HSK9