สมัครสอบ HSK
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

@สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ซอยสาธร 13


สมัครสอบ HSK @สนามสอบ BLCU Bangkok


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00น. (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)