ปฎิทินตารางเรียน 2023
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ปฎิทินการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ปีการศึกษา 2566

ปฎิทินตารางเรียน 2023 (ภาษาไทย)