สมัครสอบ HSK
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)


การสอบ HSK 7-9 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK7-9 (วันสอบ) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

@สอบ HSK ระดับ 7-9 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 7-9 Online ที่บ้าน (Home Edition)