สมัครสอบ HSK
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00น. (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)


ก่อนสมัครสอบกรุณาศึกษาข้อกำหนดและอุปกรณ์ในการสมัครสอบ Home edition ได้ที่ คลิกเพื่ออ่านข้อกำหนด