วิธีการสมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน ปี 2565

 


ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ เริ่มเข้าเรียนเดือนกันยายน 2565 ระยะการให้ทุน 2-4 ปีการศึกษา

Update Time : 2022-05-12 09:59:29 น. ,  View (18392)


 

北京语言大学2022 年
国际中文教师奖学金申请办法
วิธีการสมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ปี 2565


根据中国教育部中外语言交流合作中心设立国际中文教师奖学金项目,现 公布北京语言大学2022 年国际中文教师奖学金申请办法:
ทางกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนสาขาศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาต่างประเทศได้มีการจัดตั้งทุนโครงการอาจารย์ส อนภาษาจีนแผนกสาขาต่างประเทศได้มีความประสงค์ที่จะประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนขอทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาจีนในสาขาภาษาต่างประเทศประจำปี 2565 ดังนี้

一、资助对象
คุณสมบัติ

 • 非中国籍人士เป็นผู้ที่ไม่ถือสัญชาติจีน
 • 身心健康,品学兼优;เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม
 • 有志于从事中文教育、教学及相关工作; เป็นผู้มีความสนใจในงานด้านการสอนภาษาจีนและการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน


二、奖学金类别及申请条件
ประเภททุนการศึกษาและเงื่อนไขการสมัคร


 • 1.汉语国际教育专业博士研究生
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ

  2022 年9 月入学,资助期限为4 年。
  เริ่มเข้าเรียนเดือนกันยายน 2565 ระยะการให้ทุน 4 ปีการศึกษา
  具有硕士学历,硕士专业为对外汉语、语言学、汉语国际教育或者教育相 关专业。汉语考试成绩达到HSK(六级)200 分、HSKK(高级)60 分。提供 毕业后拟任教机构工作协议或相关证明者优先。
  ต้องมีใบจบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญาบัตรหลักสูตรการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติภาษาศาสตร์ การสอนภาษาจีนนานาชาติหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีผลสอบ HSK ระดับ 6 คะแนน 200 คะแนนขึ้นไปและผลสอบ HSKKระดับสูง 60 คะแนนขึ้นไป ผู้ที่ยื่นจะสัญญาข้อตกลงการเข้าทำงานกับหน่วยงานหรือเอกสารยืนยันที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • 2.汉语国际教育专业硕士研究生
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ

  2022 年9 月入学,资助期限为2 年。
  เริ่มเข้าเรียนเดือนกันยายน 2565 ระยะการให้ทุน 2 ปีการศึกษา
  具有大学本科学历。汉语考试成绩达到HSK(五级)210 分、HSKK(中级) 60 分。提供毕业后拟任教机构工作协议或相关证明者优先。
  ต้องมีใบจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสอบ HSK ระดับ 5 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป และผลสอบ HSKK ระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป หากมีหนังสือรับรองการรับเข้าทำงานจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • 3.汉语国际教育本科
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ

  2022 年9 月入学,资助期限为4 年。
  เริ่มเข้าเรียน เดือนกันยายน 2565 ระยะการให้ทุน 4 ปีการศึกษา
  具有高中学历。汉语考试成绩达到HSK(四级)210 分、HSKK(中级)60 分。
  ต้องใบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีผลสอบ HSK ระดับ 4 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป และผลสอบ HSKK ระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป


 • 4.一学年研修生
  ทุนการศึกษาแบบ 1 ปีการศึกษา

  2022 年9 月入学,资助期限为11 个月。不录取在华留学生。
  เริ่มเข้าเรียน เดือนกันยายน 2565 ระยะการให้ทุน 11 เดือน ไม่รับผู้สมัครที่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ ณ ธารณรัฐประชาชนจีน

 • 专业方向为两类: แบ่งเป็นสองประเภท
  (1)汉语研修สาขาภาษาจีน
  汉语考试成绩达到HSK(三级)210 分,提供HSKK 成绩者优先。
  ผู้สมัครต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป ถ้ามีผลสอบ HSKK จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  (2)汉语国际教育สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ
  汉语考试成绩达到HSK(三级)270 分,具有HSKK 成绩。
  ผู้สมัครต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 คะแนน 270 คะแนนขึ้นไป พร้อมทั้งต้องมีผลสอบ HSKK • 5.一学期研修生ทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา
  2022 年9 月、2023 年3 月入学,资助期限为5 个月。不录取护照上有X1、 X2 签证者。汉语考试成绩达到HSK(三级)180 分,具有HSKK 成绩。
  ปิดภาคเรียนเดือนกันยายน 2565 มีนาคม 2566 (ระยะเวลาให้ทุน 5 เดือน) ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับ วีซ่าประเภท X1 、X2 มาก่อน มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และมีผลคะแนนสอบ HSKK

  专业方向为:汉语言文学สาขาวิชาเรียน :สาขาภาษาจีน


 • 6. .奖学金线上项目โครงการทุนการศึกษาออนไลน์
  1. 一学年汉语研修线上项目:每年9 月或3 月入学。一般汉语水平考试 成绩需达到HSK(三级)180 分,提供HSKK成绩者优先。
  ทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ปี การศึกษา ออนไลน์ : เข้าเรียนเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม โดยทั่วไปจะต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 ถึง 180 คะแนน ผู้ที่ยื่นผลสอบ HSKK จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2. 一学期汉语研修线上项目:每年9 月或3 月入学。一般需具有汉语水 平考试(HSK)成绩(对级别和成绩不作具体要求)。
  ทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ออนไลน์:เข้าเรียนเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม โดยทั่วไปจะต้องมีผลสอบ HSK (ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับและผลคะแนนสอบ)


三、资助内容及标准
รายละเอียดและข้อกำหนดทุนการศึกษา

国际中文教师奖学金资助内容包括:学费、住宿费、生活费(四周研修生 除外)和综合医疗保险费。
ทุนการศึกษาอาจารย์ภาษาจีนสาขาต่างประเทศจะทำการแจกทุนโดยคลอบคลุมถึง:ค่าเรียน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (ยกเว้นทุนระยะสั้น 4 สัปดาห์) และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ


四、申请流程
ขั้นตอนการสมัคร

2022 年3 月1 日起,申请者可登录国际中文教师奖学金报名网站(cis.chinese.cn)申请国际中文教师奖学金。
ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://cis.chinese.cn ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป

登录奖学金网站,查询推荐机构与接收院校;在线提交申请材料,关注申 请进程、审核意见与奖学金评审结果;奖学金获得者与我校确认办理来华留学 手续,在线打印获奖证书;按北京语言大学录取通知书规定的时间入学报到。
ล๊อกอินเข้าสู่ระบบทุนขงจื่อ ตรวจดูรายชื่อของสถาบันขงจื่อที่แนะนำและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม อัพโหลดเอกสารออนไลน์ผ่านทางระบบ เข้าดูความคืบหน้าของการสมัคร รวมทั้งการพิจารณารับทุนและผลการสมัครทุน ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อตอบรับและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และสามารถปริ้นใบประกาศการได้รับทุนการศึกษาออนไลน์ได้ทั้งนี้ต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมและภาษาปักกิ่งระบุไว้ในใบตอบรับการเข้ารับการศึกษา


五、申请截止日期(以北京时间为准):
ระยะเวลาสิ้นสุดการสมัครดังนี้ ใช้เวลาของกรุงปักกิ่งเป็นหลัก)

1.2022 年5 月15 日(2022 年9 月入学)
15 พฤษภาคม 2565 (เข้าเรียนช่วงเดือนกันยายน ปี 2565)

2.2022 年9 月15 日(2022 年12 月入学)
15 กันยายน 2565 (เข้าเรียนช่วงเดือนธันวาคม ปี 2565)

3.2022 年11 月15 日(2023 年3 月入学)
15 พฤศจิกายน 2565 (เข้าเรียนช่วงเดือนมีนาคม ปี 2566)

语合中心委托专家组集中评审:根据HSK、HSKK 考分和级别,兼顾国别等 因素择优资助,于入学前约3 个月完成奖学金评审工作,公布评审结果。

ทางคณะกรรมาธิการได้มีการตรวจสอบดังนี้ : ทำการตรวจสอบคะแนนและระดับการสอบ HSKและ HSKK และทำการตรวจสอบในการมอบทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่น และจะทำการประกาศล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนอันเป็นการสิ้นสุดการคัดเลือกและจะทำการผลในลำดับถัดไป六、申请材料 :
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

所有申请者提交的共同材料: เอกสารที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องใช้ยื่น

1. 护照照片页扫描件สำเนาแสกนหน้าพาสปอร์ต
2. HSK、HSKK 成绩报告(有效期两年)扫描件 สำเนาแสกนใบคะแนนผลสอบ HSK และ HSKK (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
3. 推荐机构负责人签发的推荐信หนังสือแนะนำจากต้นสังกัดองค์กร
4. 最高学历证书(或毕业预期证明)เอกสารการเรียนจบและผลคะแนนการศึกษาสูงสุด (เอกสารรับรองการจบการศึกษาล่วงหน้า)申请学历课程,须提交的其他申请材料:
ยื่นสมัครหลักสูตรปริญญา จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

(一)汉语国际教育专业博士研究生
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ
1. 硕士研究生成绩单扫描件สำเนาผลการเรียนระดับชั้นปริญญาโท

2. 须提供两封相关专业领域内的副教授(含)以上或具有相当专业技术 支撑专家的推荐信。 หนังสือแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว

3. 提供中文个人陈述(含对报考学科专业的认识、拟定研究计划,3000 字左右)。จดหมายแนะนำตนเอง (ประกอบไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แผนการศึกษาวิจัย ประมาณ 3,000 คำ)

4. 提供毕业后拟机构工作协议或相关证明者优先。สำหรับผู้ที่ยื่นสัญญาการทำงานหรือเอกสารยืนยันที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาก่อน

(二)汉语国际教育专业硕士研究生
ปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีนสำหรับภาษาต่างประเทศ
1. 大学本科成绩单扫描件เอกสารแสกนใบจบการศึกษาปริญญาตรี

2. 两名副教授以上职称导师的推荐信。หนังสือแนะนำระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปจำนวน 2 ท่าน

3. 学习计划书(包括个人简历、汉语水平及学习经历、攻读硕士课程期间 的研究计划、毕业后的就业目标等。要求800 字以上,用中文书写,扫描后上 传到“教育背景”一栏) หนังสือแจ้งแผนการเรียน (รวมถึง CV ส่วนตัว, ระดับความรู้ภาษาจีนและใบจบการศึกษา, ช่วงระยะเวลาที่จะเข้าเรียนปริญญาโทและเป้าหมายในการประกอบอาชีพหลังจากที่เรียนจบการศึกษา) จำกัดตัวอักษรขั้นต่ำ 800 ตัวอักษร, ใช้ภาษาจีนเขียน, หลังการแสกน เสร็จสิ้นให้อัพโหลดที่ “เบื้องหลังการศึกษา”

4. 提供毕业后拟任教机构工作协议者优先资助。หลังจากที่ยื่นเอกสารเรียนจบเสร็จสิ้นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำงานในด้านการศึก. ษาต่อจะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกก่อน

(三)汉语国际教育本科
คณะการสอนภาษาจีนสาขาต่างประเทศ
 • 1. 最后学历的成绩单扫描件 เอกสารแสกนใบคะแนนการศึกษาสูงสุด

 • 2. 两封推荐信หนังสือแนะนำ 2 ฉบับ

 • 3. 学习计划书(本科个人简历、汉语水平及学习经历,要求600 字以上 ,用中文书写,扫描后上传到“教育背景”一栏)。หนังสือแผนการเรียน (ประวัติโดยย่อระดับปริญญาตรี ระดับภาษาจีนและประวัติการศึกษา กำหนด 600 ตัวขึ้นไป เขียนด้วยภาษาจีน แสกนและส่งไปที่ช่อง “ประวัติการศึกษา”(四)补充材料:
เอกสารเพิ่มเติม:

 • 1. 未满18 周岁的申请者,须由其父母正式委托在华常住的外国人或在京中 国人作为该学生的监护人,并提交监护人保证书公证材料。ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องให้ผู้ปกครองทำเรื่องมอบหมายให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือคนจีนที่อาศัยอยู่ที่ปักกิ่งรับหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองและทำการยื่นเอกสารผู้คุ้มครอง
 • 2. 在职汉语教师须另外附上就职机构出具的在职证明和推荐信。 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูจำเป็นจะต้องแนบเอกสารรับรองการทำงานและหนังสือแนะนำเพิ่มเติม


注:หมายเหตุ
 • 1. 提供虚假材料者,或申请一学期、四周课程时隐瞒护照上的X1 与X2 签 证记录者,一经查实立即取消奖学金资格,申请人自行承担由此产生的一切 后果。หากผู้ที่ยื่นสมัครเรียน๑เทอมหรือ๔อาทิตย์ได้ทำการปกปิดวีซ่า X1 X2 บนหนังสือเดินทาง ถ้าหากตรวจสอบแล้วเป็นเท็จจะถูกยกเลิกสิทธิ์การสมัคร ผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลลัพท์ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
 • 2. 学校可根据情况要求学生提供其他材料。มหาวิทยาลัยสามารถขอเอกสารเพื่มเติมอื่นๆได้


七、其它 : อื่นๆ
 • 1.学历生须参加年度评审,详见《国际中文教师奖学金年度评审办法》。 ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมการตรวจสอบประจำปี, โดยดูจาก [วิธีการตรวจสอบทุนการศึกษาอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ]
 • 2.未按时报到、入学体检不合格、中途退学、休学者,取消奖学金资格。 หากมาลงทะเบียนไม่ตรงเวลา, ตรวจสอบเข้าเรียนไม่เหมาะสม, หยุดเรียนกลางคัน, พักเรียน, จะถูกยกเลิกทุนการศึกษาโดยทันที
 • 3. 申请者只能申请一种由中国政府机构提供的奖学金,重复申请视为无效, 一经查实将取消奖学金资格。ผู้สมัครสมัครทุนได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้อนกับทุนอื่นๆ ได้ ผู้ที่สมัครซ้อนการสมัครจะถือเป็นโมฆะทันที


特别说明 :
*凡有意申请国际中文教师奖学金的同学,请将申请材料发到指定邮箱:[email protected]
*北语泰国代表处负责联系“推荐机构负责人签发的推荐信”,之后将所有 的申请材料,上传到孔子学院奖学金网站,最后等待审批和接收。


อธิบายเพิ่มเติม :
สำหรับผู้ที่จะยื่นสมัครทุนของสถาบันขงจื่อ โปรดส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล:[email protected]
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เรื่อง “จดหมายแนะนำที่ลงนามโดยผู้รับผิดชอบจากองค์กรผู้แนะนำ” หลังจากนั้นจึงรวบรวมเอกสารเพื่อขอยื่นทุนการศึกษาต่างๆ อัพโหลดในเว็บไซต์ของทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ ลำดับสุดท้าย คือ รอการพิจารณาและการตอบรับ


八、联系方式ช่องทางการติดต่อ
北京语言大学泰国代表处มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งสำนักงานประเทศไทย
电话:0863635906 (เบอร์ติดต่อ)
邮件地址: [email protected] (อีเมล์)
微信:13552021602(凡申请北语学习者,须建立微信,以便入学后联系)
WeChat: 13552021602 (ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนที่มหาลัย BLCU ควรที่จะสมัคร wechat เพื่อง่ายต่อการติดต่อหลังจากที่ได้เข้าเรียน)