ตารางเรียนหลักสูตร วรรณกรรม และ ปรัชญาจีน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนหลักสูตร วรรณกรรม และ ปรัชญาจีน