วิธีการชำระเงิน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน โดยการโอนเงินเข้า ดังนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ชื่อบัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)”
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 186-101218-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสาทร

ชื่อบัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 681-2-08583-0

กดเพื่อแจ้งการชำระเงิน ออนไลน์