การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

 


ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

Update Time : 2023-07-29 11:29:02 น. ,  View (148913)


 


การสอบ HSK Online ที่บ้าน (Home Edition)
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
ระดับที่เปิดรับสมัครสอบ

 • HSK4 + HSKK กลาง
 • HSK5 + HSKK สูง


วันสอบ
กำหนดการสอบ HSK+HSKK Home Edition ประจำปี 2566
 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 (ผู้สมัครเต็ม)
 • วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 (ผู้สมัครเต็ม)
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

เวลาสอบ

ระดับ HSK
เวลาสอบ

ค่าสมัครสอบ
HSK
HSKK
HSK4 + HSKK กลาง
09:00-10:45
11:25-11:48
1,900
HSK5 + HSKK สูง
13:30-15:35
16:30-16:55
2,400
หมายเหตุ :

- ต้องสมัคร HSK ควบคู่ HSKK ตามที่กำหนดเท่านั้น
- การสอบ HSK Home Edition ทางสถาบันไม่มีการจัดส่งใบคะแนนผลสอบทางไปรษณีย์


การสอบ HSK Online ที่บ้าน (Home Edition)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศไทยในวันสอบ
2. เป็นผู้ประสงค์ใช้ผลคะแนนสอบในการสมัครเรียน ยื่นทุนการศึกษา สมัครงาน
3. เป็นผู้ประสงค์สอบ HSK ระดับ 4 หรือ 5


รูปแบบการสอบ

1. ผู้สอบจะทำการสอบผ่านระบบการสอบออน์ไลน์ตามที่ทางศูนย์สอบจีนกำหนด
2. การสอบจะต้องห้องร่วมห้องประชุม Zoom Meeting ตามที่กำหนด ควบคุมการสอบโดยผู้คุมสอบของศูนย์สอบ
3. ผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามข้อกำหนดการสอบอย่างเคร่งครัดตามที่ทางศูนย์สอบจีนกำหนด


ข้อกำหนดในการสอบ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการสอบ

 • 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่องต่อผู้สอบ 1 คน)
      : ระบบปฏิบัติการ Windows (7/10)
      : ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 ขึ้นไป
 • 1.2 กล้อง มีความคมชัดระดับ HD 3 แสนพิกเซลขึ้นไป ภายในห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
 • 1.3 หูฟัง ที่กระจายเสียงได้ชัดเจนและตัดเสียงรบกวนได้
 • 1.4 ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการสอบ Home edition ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสำหรับการสอบ Home Edition จะมีการอัปเดตทุกรอบ เจ้าหน้าที่จะแจ้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ให้ทราบอีกครั้งในกลุ่มไลน์ผู้สอบ
 • 1.5 ความเร็วอินเทอร์เน็ต : 150 KB/S ขึ้นไป
 • 1.6 ในการสอบไม่เสียบหรือพ่วงอุปกรณ์ใดๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ

2. อุปกรณ์ที่เข้าร่วมห้องประชุมในการสอบ
   สำหรับเข้าโปรแกรมประชุมตามที่ศูนย์สอบกำหนด

 • 2.1 โทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD ที่มีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดระยะเวลาในการสอบและตั้งค่าในโหมดเครื่องบิน
 • 2.2 ติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting ในโทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD ที่จะใช้ในการเข้าห้องประชุมในวันสอบ
 • 2.3 สัญญาณ Wifi หรือ อินเตอร์เนท ในการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD
 • 2.4 ในขณะสอบต้องเปิดโทรศัพท์มือถือ หรือ IPAD ตลอดเวลา วางไว้ห่างตัว 1 เมตร ให้ผู้คุมสอบในห้องประชุม Zoom Meeting เห็นผู้สอบได้ตลอดระยะเวลาในการทำข้อสอบ

3. สถานที่สอบ/ห้องสอบ

 • 3.1 ห้องที่ใช้ในการสอบต้องปิดมิดชิด มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งรบกวนในขณะทำการสอบ ไม่อยู่ในสวนสาธารณะ ร้านอินเตอร์เนท ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
 • 3.2 โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใช้ในการสอบ วางคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ไว้บนโต๊ะ ไม่อนุญาตให้มีอุปกรณ์อื่นๆ บนโต๊ะที่ใช้ในการสอบ
 • 3.3 ไม่นำ เครื่องเขียน กระดาษ อุปกรณ์อิเลกทรอนิคเข้าห้องสอบ
 • 3.4 ระหว่างการสอบต้องไม่มีผู้อื่นใดอยู่ในห้องสอบ

ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้อง
ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้องตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างรูปภาพในการจัดที่นั่งสอบที่ไม่ถูกต้อง4. ข้อปฏิบัติ

 • 4.1 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ สถานที่สอบตามที่กำหนด (ข้อ 1-3)
 • 4.2 เข้าทดสอบระบบล่วงหน้าก่อนสอบหนึ่งสัปดาห์ ตามวันและเวลาที่ศูนย์สอบจีนกำหนด
 • 4.3 ในวันสอบจริงต้องเข้าห้องประชุม Zoom Meeting เพื่อรายงานตัวตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
 • 4.4 ทางศูนย์สอบจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลการสอบเท่านั้นส่งให้ทางศูนย์สอบจีน
 • 4.5 การไม่ดำเนินการ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการไม่เข้าสอบ หรือทำการสอบไม่สมบูรณ์ หรือมีเหตุอันต้องหลุดจากระบบ หรือ ทุจริตการสอบ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร ไม่สามารถเรียกร้องค่าสมัครคืนได้
 • 4.6 การวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะสามารถขยายเวลาสอบ สอบใหม่ หรือคืนเงินค่าสมัคร เป็นดุลยพินิจของศูนย์สอบจีน (CTI) และถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้สมัครสอบตกลงไม่โต้แย้งใดๆ ในทุกกรณี

ข้อจำกัดจากระบบการสอบของศูนย์จีนและข้อควรระวัง

1. ไม่รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac book ถึงแม้จะมีระบบปฏิบัติการ Windows (7/10)
2. ไม่สามารถใช้มือถือ แท็ตเลต IPAD แทนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการดาวน์โหลดเพื่อทำข้อสอบ
3. ไม่รองรับระบบ ios
4. การใช้ระบบปฏิบัติการ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบในการดาวน์โหลดข้อสอบและระหว่างการทำข้อสอบ

ข้อแนะนำและการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

1. จัดเตรียมตรวจสอบ Desktop PC, Laptop ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2. OS ระบบปฏิบัติการ ควรจะเป็นของแท้ (มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง)และมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน)
3. ประสานงานทางผู้ให้บริการด้านInternet ISP เพื่อตรวจสอบความเสถียรภาพ ของสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์ ONU และอุปกรณ์ทีเกี่ยวข้องทังหมด
4. หากเป็นไปได้ แนะนําให้เชื่อมต่อ Internet โดยใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อที่ Port Ethernet แทนการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi (เพื่อเป็นการเพิ่มความเร็ว และความเสถียรภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น )


การสมัครสอบ

สมัครสอบได้ที่ https://blcabangkok.com/blcahsk4-5-online.php ตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยดำเนินการดังนี้
   1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
   2. แนบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด (กรุณาแนบไฟล์ jpeg เท่านั้น)
- หลักฐานการชำระ
- รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน ขนาดไม่เกิน 100KB (รูปถ่ายนี้จะใช้ในการสแกนใบหน้าเข้าระบบสอบและใบคะแนนสอบ)
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต พร้อมเซ็นรับรอง
   3. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อกรอกข้อมูล ส่งเอกสารและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อย


ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition) ตามที่ศูนย์สอบจีนกำหนด
ระดับ HSK
ค่าสอบวัด (บาท)
จำนวนรับ (ท่าน)
HSK 4 + HSKK กลาง
1,900
60
HSK 5 + HSKK สูง
2,400
60

หมายเหตุ : การสอบ HSK home edition ทางสถาบันไม่มีการจัดส่งใบคะแนนผลสอบทางไปรษณีย์


บัตรสอบ

ศูนย์สอบจะออกบัตรสอบก่อนวันสอบล่วงหน้า 10 วัน


การยื่นขอใบคะแนนสอบ
 • HSK สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ในระบบกลางหลังจากวันสอบ 10 วัน
 • HSKK สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ในระบบกลางหลังจากวันสอบ 25 วัน
 • คะแนนสอบ HSK และ HSKK จะรายงานในใบประกาศคะแนนผลสอบแผ่นเดียวกัน แต่คะแนนแยกส่วน ไม่ได้นำคะแนนผลสอบมารวมกัน
 • การสอบรูปแบบ HOME EDITION ทางศูนย์สอบไม่มีการจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้สอบสามารถปริ้นคะแนนเองได้ โดยต้องรอผลคะแนนสอบ HSKK ออกก่อน จึงจะสามารถปริ้นใบประกาศคะแนนผลสอบได้ (ผู้สอบควร Save เป็น pdf ก่อนปริ้น)
 • กรณีต้องการให้ทางประเทศจีนจัดส่งใบประกาศคะแนนผลสอบ ผู้สอบสามารถเข้าไปในระบบกลางแล้วเลือก “额外成绩报告” เพื่อยื่นคำร้องให้ส่งผลสอบไปทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้สอบระบุ

สมัครสอบ HSK 4-5 (Home Edition)