รุ่นพี่พูดถึง BLCU Bangkok
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

image