ตารางเรียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ระยะเวลาเทอมการศึกษา
ระยะเวลาเรียน สิงหาคม 2022 - มกราคม 2023

ตารางเรียนมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง วิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาเรียน สิงหาคม 2022 - มกราคม 2023