สถานที่สอบ HSK ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ท่านที่สอบกรุณาเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

  • บัตรที่นั่งสอบ

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกจากทางราชการ (มีรูป) เพื่อเป็นหลักฐานเข้าห้อง

  • ดินสอ 2B ปากกา ยางลบ

หมายเหตุ : ท่านที่มาสอบกรุณาแต่งกายสุภาพ


สำหรับการพิมพ์บัตรที่นั่งสอบกรุณาเข้า www.chinesetesting.cn กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.chinesetesting.cn หลังจากนั้นให้ Login Username and Password ของตัวเอง จากนั้นให้กดคำว่า Enter Personal Information Center จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของคุณ กรุณา Click คำว่า View/Change จากนั้นระบบจะขึ้นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้คุณกดคำว่า Print หลังเลขที่นั่งสอบของคุณเพื่อพิมพ์บัตรที่นั่งสอบของคุณเองได้ทันที

ตัวอย่างบัตรที่นั่งสอบ


แผนที่/การเดินทาง


พิกัด GPS : 13.717892000798507, 100.52635202386269