บรรยกาศกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1/2021

Time 2021-01-29 11:56:09 น. ,  View (311)

 

 


มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรม Open house ทาง Online เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 2 กลุ่ม และรอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 1 กลุ่ม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 250 คน โดยมี อาจารย์ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการฝ่ายไทย รศ. จั๋วเจิงหมิง ผู้อำนวยการฝ่ายจีน ผู้อำนวยการ อวี๋ เหม่ยอิง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนประเทศไทย BLCU และคุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นวิทยากร

กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำสถาบัน ความโดดเด่น มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ พร้อมแนะนำหลักสูตรที่สถาบันจะเปิดสอนในภาคเรียนใหม่ เดือนมีนาคม 2564 นี้ ได้แก่

- หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรี) ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเรียนในไทย 4 ปี หรือเลือกเรียนแบบ 1+3 คือเรียน ในไทย 1 ปี เรียนที่ BLCU ปักกิ่ง 3 ปี การเรียนทั้งสองรูปแบบเมื่อสำเร็จการศึกษารับปริญญาตรีจาก BLCU ปักกิ่ง เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มีนาคม 2564

- หลักสูตรภาษาจีนบุคคลทั่วไป แบ่งเป็น 6 ระดับ ตามแผนแม่บทการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เปิดสอนในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

- หลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 และ 5 เปิดสอนในวันที่ 3 เมษายน 2564 รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องทุนการศึกษา ประเภทต่างๆ ทั้งทุนของ BLCU ทุนสถาบันขงจื้อ และทุนรัฐบาลจีน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกท่าน ดังนั้น ทางสถาบันจะจัด Open house ขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมล่าสุดของเรา
ขอเลื่อนการสอบ HSK รอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นรอบถัดไปวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564

เนื่องจาก มีประกาศจากกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จึงขอเลื่อนการสอบ HSK รอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นรอบถัดไปวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564 (73)

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา BLCU Bangkok

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา BLCU Bangkok CGA Card / SFT KBank VISA Card "ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ" ทุกยอดใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าเล่าเรียน เรียนเสริม กิจกรรมพิเศษ และการศึกษา (46)

อ่านเพิ่มเติม

HSK3,HSK4,HSK5 MOCK TEST ซ้อมสอบในสนามสอบจริง พร้อมเฉลย! รอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2564 และ 3 กรกฎาคม 2564

"ติวเข้ม พร้อมสู้ ก่อนลงสนามสอบจริง มาซ้อมสอบเพิ่มความมั่นใจ ทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี ไม่ถูกตัดคะแนน ทำข้อสอบอย่างไรให้ทันเวลา " (416)

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้เลื่อนเวลา

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (BLCU Bangkok) จึงขอเลื่อนการเปิด หลักสูตร ภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด(เน้นสนทนาทางธุรกิจ) จากวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็น เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564 (79)

อ่านเพิ่มเติม