รีวิว BLCU Bangkok
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

สรินธร สุลักษณ์วิลาส

"เหตุผลที่เรียนภาษาจีนอย่างแรกเป็นเพราะการปลูกฝังจากทางครอบครัวเรื่องภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญ ซึ่งควรจะต้องเรียนรู้ไว้ด้วยเหตุนี้ตอนเด็กทางคุณพ่อ คุณแม่ก็เคยให้เรียนภาษาจีนค่ะ แต่พอโตขึ้นมาจำภาษาจีนที่เคยเรียนมาไม่ได้เลย จึงคิดกับตัวเองเสมอว่าจะต้องกลับมาเรียนภาษาจีนอีกครั้งให้ได้"

Update 2021-01-17 20:52:43 น. ,  View (3402)

อ่านเพิ่มเติม

ธัญญพัทร์ วงศ์ธัญวัฒน์

"เป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่มองเห็นความสำคัญของภาษาจีนในอนาคต จึงเลือกเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพ"

Update 2020-11-28 22:25:02 น. ,  View (3408)

อ่านเพิ่มเติม

สรัน แซ่ลี้

"มีการทำหลักสูตรที่ไม่เหมือนสถาบันสอนภาษาอื่น ๆ ทั่วไป ส่วนตัวผมเรียนภาษาจีน (ภาคค่ำ) ซึ่งได้ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน แล้วเรายังได้ปริญญาตรีในหลักสูตรนี้ด้วยครับ"

Update 2020-11-28 22:03:36 น. ,  View (2581)

อ่านเพิ่มเติม

พนิดา  เทพกาญจนา

"มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาจีน สำหรับคนต่างชาติ BLCU Bangkok มีหลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ มีความสำคัญที่เราจะนำไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริง ๆ ได้"

Update 2020-11-28 21:31:48 น. ,  View (2317)

อ่านเพิ่มเติม

image