บรรยกาศกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1/2021

Time 2021-01-29 11:56:09 น. ,  View (1085)

 

 


มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรม Open house ทาง Online เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 2 กลุ่ม และรอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 1 กลุ่ม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 250 คน โดยมี อาจารย์ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการฝ่ายไทย รศ. จั๋วเจิงหมิง ผู้อำนวยการฝ่ายจีน ผู้อำนวยการ อวี๋ เหม่ยอิง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนประเทศไทย BLCU และคุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นวิทยากร

กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำสถาบัน ความโดดเด่น มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ พร้อมแนะนำหลักสูตรที่สถาบันจะเปิดสอนในภาคเรียนใหม่ เดือนมีนาคม 2564 นี้ ได้แก่

- หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรี) ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเรียนในไทย 4 ปี หรือเลือกเรียนแบบ 1+3 คือเรียน ในไทย 1 ปี เรียนที่ BLCU ปักกิ่ง 3 ปี การเรียนทั้งสองรูปแบบเมื่อสำเร็จการศึกษารับปริญญาตรีจาก BLCU ปักกิ่ง เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มีนาคม 2564

- หลักสูตรภาษาจีนบุคคลทั่วไป แบ่งเป็น 6 ระดับ ตามแผนแม่บทการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เปิดสอนในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

- หลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 และ 5 เปิดสอนในวันที่ 3 เมษายน 2564 รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องทุนการศึกษา ประเภทต่างๆ ทั้งทุนของ BLCU ทุนสถาบันขงจื้อ และทุนรัฐบาลจีน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกท่าน ดังนั้น ทางสถาบันจะจัด Open house ขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมล่าสุดของเรา
BLCU Bangkok ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Open House(ครั้งที่ 2) แนะนำหลักสูตรของสถาบัน

ณ ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาจีน เต็มไปหมด แต่ BLCU Bangkok แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร....มีหลักสูตรอะไรบ้าง....เรียนหลักสูตรไหนดี ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ เชิญทางนี้เลย >> BLCU Bangkok Open House (1292)

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด

หากท่านเป็นผู้ที่ อยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี... เรียนภาษาจีนมา ไม่ได้ใช้นานเลย แต่อยากเรียนต่อหรือ อยากเข้ามหาวิทยาลัยจีน แต่กลัวพื้นฐานภาษาจีนไม่แน่น... BLCU BANGKOK ขอแนะนำหลักสูตรนี้เลย (961)

อ่านเพิ่มเติม

BLCU Bangkok กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนใหม่ 2023

สถาบันสอนภาษาจีนที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน เป็นภาษาที่สองสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจ (1168)

อ่านเพิ่มเติม

BLCU Bangkok ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตรของสถาบัน

ณ ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาจีนเต็มไปหมด แต่ BLCU Bangkok แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร....มีหลักสูตรอะไรบ้าง....เรียนหลักสูตรไหนดี ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ เชิญทางนี้เลย (429)

อ่านเพิ่มเติม