ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK ในวันที่ 9 มกราคม 2564

Time 2021-01-09 11:51:13 น. ,  View (872)

 

 


อ้างถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15)
      เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนั้น   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร   จึงมีมติให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการ     เกิดโรค ในการนี้รวมถึงอาคารสถานที่ของโรงเรียน   ห้ามจัดการเรียนการสอน  การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นการดำเนินการสื่อสารทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 2 -17 มกราคม 2564
 
    ดังนั้นศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK  ในวันที่ 9 มกราคม 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ดังกล่าวข้างต้น 
 ทั้งนี้ทางศูนย์สอบได้กำหนดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบดังนี้
 
1. ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรับเงินค่าสมัครสอบคืน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขที่สอบ และหมายเลขบัญชีมาที่ [email protected]  หรือ
2. ท่านที่ต้องการเลื่อนการสอบมาเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  กรุณาแจ้งความจำนงโดยด่วน เพื่อศูนย์สอบดำเนินการ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 พร้อมชื่อ นามสกุล เลขที่สอบมาที่  [email protected]   
 

 


กิจกรรมล่าสุดของเรา
BLCU Bangkok ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Open House(ครั้งที่ 2) แนะนำหลักสูตรของสถาบัน

ณ ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาจีน เต็มไปหมด แต่ BLCU Bangkok แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร....มีหลักสูตรอะไรบ้าง....เรียนหลักสูตรไหนดี ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ เชิญทางนี้เลย >> BLCU Bangkok Open House (540)

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด

หากท่านเป็นผู้ที่ อยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี... เรียนภาษาจีนมา ไม่ได้ใช้นานเลย แต่อยากเรียนต่อหรือ อยากเข้ามหาวิทยาลัยจีน แต่กลัวพื้นฐานภาษาจีนไม่แน่น... BLCU BANGKOK ขอแนะนำหลักสูตรนี้เลย (260)

อ่านเพิ่มเติม

BLCU Bangkok กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนใหม่ 2023

สถาบันสอนภาษาจีนที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน เป็นภาษาที่สองสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจ (400)

อ่านเพิ่มเติม

BLCU Bangkok ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตรของสถาบัน

ณ ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาจีนเต็มไปหมด แต่ BLCU Bangkok แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร....มีหลักสูตรอะไรบ้าง....เรียนหลักสูตรไหนดี ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ เชิญทางนี้เลย (191)

อ่านเพิ่มเติม