ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK ในวันที่ 9 มกราคม 2564

Time 2021-01-09 11:51:13 น. ,  View (655)

 

 


อ้างถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15)
      เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนั้น   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร   จึงมีมติให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการ     เกิดโรค ในการนี้รวมถึงอาคารสถานที่ของโรงเรียน   ห้ามจัดการเรียนการสอน  การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นการดำเนินการสื่อสารทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 2 -17 มกราคม 2564
 
    ดังนั้นศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK  ในวันที่ 9 มกราคม 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ดังกล่าวข้างต้น 
 ทั้งนี้ทางศูนย์สอบได้กำหนดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบดังนี้
 
1. ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรับเงินค่าสมัครสอบคืน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขที่สอบ และหมายเลขบัญชีมาที่ blcubangkok@hotmail.com  หรือ
2. ท่านที่ต้องการเลื่อนการสอบมาเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  กรุณาแจ้งความจำนงโดยด่วน เพื่อศูนย์สอบดำเนินการ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 พร้อมชื่อ นามสกุล เลขที่สอบมาที่  blcubangkok@hotmail.com   
 

 


กิจกรรมล่าสุดของเรา
เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน "จอหงวน"

ปิดเทอมนี้พี่ AFS ชวนน้อง ๆ อายุ 15-18 ปี มาฝึกกระบวนท่า พัฒนาทักษะภาษาจีน ในค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน "จอหงวน" โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้...ทักษะภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน กับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริง (570)

อ่านเพิ่มเติม

BLCU Bangkok จะจัดกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตร รอบ 24/07/2565

เมื่อคุณทำงาน คุณรู้สึกไหมว่า สังคมในการทำงาน ผู้คนรอบตัวเราสามารถพูดได้หลากหลายภาษา และแน่นอน หนึ่งภาษาในนั้นต้องมีภาษาจีน เพราะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้ ทั้งภาษาจีนและคนจีน กระจายอยู่รอบตัวเราเกือบจะทุกหนทุกแห่ง (597)

อ่านเพิ่มเติม