(วีดีโอ) หลักสูตรเรื่องน่ารู้ประเทศจีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

Update Time : 2022-07-17 11:40:51 น. ,  View (61)

 


VDO BLCU Bangkok
บรรยากาศกิจกรรม BLCU Bangkok Open House 24 July 2022 (รับชมย้อนหลัง)

คนที่รู้ภาษาจีน มักจะได้เปรียบอยู่เสมอ เพราะสามารถเข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ทันที แล้วคุณจะยอมปิดโอกาสให้ตัวเองได้อย่างไร มาเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนกับ BLCU Bangkok กันเถอะ (223)

รับชมเพิ่มเติม

หลักสูตรแปลไทย-จีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

หลักสูตรแปลไทย-จีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้) การแนะนำประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ขนบธรรมเนียม ประเพณีเทศกาล ลักษณะเด่นของคนไทย การเมือง ศาสนา และการศึกษา เป็นต้น เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรจาก BLCU BKK คุณสมบัติ ควรมีพื้นฐานภาษาจีนระดับกลาง หรือ เทียบเท่า HSK 3 ขึ้นไป (158)

รับชมเพิ่มเติม

BLCU Bangkok เปิดสอน หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนพินอินเร่งรัด

คุณหรือเปล่าที่ออกเสียงภาษาจีนยังไม่ชัด ผันเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนผิดอยู่บ่อย ๆ สับสนพยัญชนะและสระ หรือ คุณหรือเปล่า ที่เคยเรียนพื้นฐานภาษาจีนมาแล้ว แต่ลืมการออกเสียงไปหมดแล้ว อยากรื้อฟื้น อยากกลับมาออกเสียงภาษาจีนได้อย่างมั่นใจและถูกต้องอีกครั้ง หลักสูตรนี้อาจจะเหมาะกับคุณ (138)

รับชมเพิ่มเติม

หลักสูตรเรื่องน่ารู้ประเทศจีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

หลักสูตรเรื่องน่ารู้ประเทศจีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้) ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศจีน ประวัติศาสตร์และสภาพสังคมปัจจุบัน เศรษฐกิจและการเมือง วัฒนธรรมจีน เป็นต้น เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรจาก BLCU BKK (61)

รับชมเพิ่มเติม