Welcome to Blcu Bangkok
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 
เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร
เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ทางสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้เชิญ ฯพณฯ หนิงฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษา
 
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1
 
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
 
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน
 
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ
 
ร่วมพิธีรับปริญญาประจำปี 2014 วันที่ 25 มิถุนายน 2557
ร่วมพิธีรับปริญญาประจำปี 2014 วันที่ 25 มิถุนายน 2557
 
พิธีแถลงข่าว เปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโทระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
พิธีแถลงข่าว เปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโทระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
 
ศาสตราจารย์ ชุยซีเลี่ยง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยือนไทย
ศาสตราจารย์ ชุยซีเลี่ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยือนไทย
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเข้าเฝ้า
 
Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU