Welcome to Blcu Bangkok
หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์) เริ่มเทอมใหม่วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2017-2018 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง รับนักศึกษานานาชาติ

 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาตรี
 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาโท

แนะนำมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีภารกิจเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ซึ่งถูกขนานนามว่า สหประชาชาติน้อย อีกทั้งยังสอนหลักสูตรภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ ศึกษาศาสตร์ การสื่อสาร และการเงิน ให้กับนักศึกษาจีนอีกด้วย มหาวิทยาลัยฯยังมีภารกิจฝึกอบรมครูเพื่อให้มีความพร้อมไปทำงานด้านการสอนในต่างประเทศอีกด้วย

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติยาวนานที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการมากที่สุดด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักเรียนนานาชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนจากต่างชาติต่างๆ กว่า 176 ประเทศ จำนวนกว่า 150,000 คน ที่เคยมาเรียนภาษาจีนที่นี้ แต่ละปีมีนักเรียนจากทั่วโลกนับหมื่นคนศึกษาร่วมกับนักเรียนจีนอีก 6,000 คนในสถาบันแห่งนี้

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งรับนักศึกษาตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง ตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี โท และเอก และการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน คุณภาพการสอนเป็นที่ยอมรับว่าดีเลิศในวงการการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย มีหน้าที่แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯที่ปักกิ่งตารางหลักสูตร

ปริญญาตรี (4 ปี เฉพาะนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตร

เอก

ภาษาจีน

ภาษาจีน

ภาษาจีนธุรกิจ

สองภาษา จีน-อังกฤษ

สองภาษา จีน-ญี่ปุ่น

แปล จีน-ญี่ปุ่น

แปล จีน-เกาหลี

การศึกษาจีนนานาชาติ

 

 

ปริญญาตรี (4 ปี เรียนรวมกันกับนักเรียนจีน)

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาเยอรมัน

ภาษาโปรตุเกส

ภาษาอิตาลี

ภาษาสเปน

ภาษาเกาหลี

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอาหรับ

ภาษารัสเซีย

การแปลอังกฤษ ฝรั่งเศส

การเงิน

การเมืองระหว่างประเทศ

บัญชี

การบริหารงานบุคคล

เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี สื่อดิจิตอล

การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ

วารสารศาสตร์

การศึกษาจีนนานาชาติ

จิตรกรรม

ภาษาและวรรณคดีจีน

กิจการระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ปริญญาโท (3ปี)

ชื่อหลักสูตร

 

 

การเมืองระหว่างประเทศ

อุดมการณ์ทางการเมืองศึกษา

 

หลักสูตรและการเรียนการสอน

ศิลปะและวรรณกรรมศาสตร์

 

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาศาสตร์จีน

 

วรรณกรรมจีนคลาสสิก

วรรณคดีจีนโบราณ

 

วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

วรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลก

 

ภาษาและวรรณกรรมชนกลุ่มน้อยจีน

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

 

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น

ภาษาและวรรณคดีสเปน

ภาษาและวรรณคดีอาหรับ

ภาษาและวรรณคดียุโรป

ภาษาและวรรณคดีเอเชียและแอฟริกา

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์จีน

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์และทฤษฎีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แอพลิเคชัน

การศึกษาจีนนานาชาติ

แปลภาษาจีน-อังกฤษ

แปล จีน-ฝรั่งเศส

จิตวิทยาพื้นฐาน

 

ปริญญาเอก (3 ปี)

ชื่อหลักสูตร

 

การศึกษาจีนนานาชาติ

ศิลปะและวรรณกรรมศาสตร์

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ภาษาศาสตร์จีน

วรรณกรรมจีนคลาสสิก

วรรณคดีจีนโบราณ

วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

ภาษาและวรรณกรรมชนกลุ่มน้อยจีน

วรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลก

ภาษาและวรรณคดีเอเชียและแอฟริกา

ภาษาและวรรณคดียุโรป

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาต่างประเทศ

 

 

อนุปริญญา (2 ปี)

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

ภาษาจีน

ธุรกิจ

สังคม

ท่องเที่ยว

เลขานุการหลักสูตรฝึกกอบรมภาษาจีนระยะสั้น (เรียนหนึ่งภาคการศึกษาหรือน้อยกว่า)

หลักสูตรหนึ่งภาคการศึกษา (เรียนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง)

 

ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C

ระดับ D

ระดับ E/F

 

ขั้นพื้นฐาน

ขั้นต้น

ขั้นต้นกลาง

ขั้นกลาง

ขั้นสูง

 

หลักสูตร12สัปดาห์ (เรียนอาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง)

ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C

ระดับ D

ระดับ E/F

ขั้นพื้นฐาน

ขั้นต้น

ขั้นต้นกลาง

ขั้นกลาง

ขั้นสูง

หลักสูตร 4/5/6 สัปดาห์ (เรียนอาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง)

ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C

ระดับ D

ระดับ E/F

ขั้นพื้นฐาน

ขั้นต้น

ขั้นต้นกลาง

ขั้นกลาง

ขั้นสูง

 

หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด (เรียนหนึ่งภาคการศึกษาหรือน้อยกว่า)

หลักสูตรหนึ่งภาคการศึกษา (เรียนสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง)

ระดับ A

(เริ่มจากศูนย์)

ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C

ระดับ D

ระดับ E

ขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐาน

ขั้นต้น

ขั้นต้นกลาง

ขั้นกลาง

ขั้นสูง

 

หลักสูตร 12 สัปดาห์ (เรียนสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง)

ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C

ระดับ D

ระดับ E/F

ขั้นพื้นฐาน

ขั้นต้น

ขั้นต้นกลาง

ขั้นกลาง

ขั้นสูง

 

หลักสูตร 4 สัปดาห์ (เรียนสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง)

ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C

ระดับ D

ขั้นพื้นฐาน

ขั้นต้น

ขั้นต้นกลาง

ขั้นกลาง

 

หลักสูตรฝึกกอบรมภาษาจีน (เรียนหนึ่งปี และ สองปี)

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลาง และสูง มีวิชาให้ลงเรียนกว่า 60 วิชา

 

ค่าหอพักนักศึกษา

ตึกหอพัก

ประเภทหอพัก

ค่าหอพัก(หยวน/วัน/เตียง)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

ตึก 1

ห้องคู่

50 หยวน

ห้องน้ำรวม ห้องอาบน้ำรวม

 

ตึก 4

ห้องคู่

75 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ห้องคู่พิเศษ

80 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ตึก 6

ห้องเดี่ยว

145 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ห้องคู่

75 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ตึก 7

ห้องเดี่ยว

145 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ตึก 8

ห้องเดี่ยว

145 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ตึก 9

ห้องคู่

60 หยวน

ห้องน้ำรวม ห้องอาบน้ำรวม

 

ตึก16

ห้องเดี่ยว

145 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ห้องคู่

70 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ตึก17

ห้องเดี่ยว

150 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

ห้องคู่

80 หยวน

ทีวี โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำ

 

โทรศัพท์0086-10-82303778อีเมล์hyzx2002@blcu.edu.cn
เว็บไซต์www.blcu.edu.cn/conference/index.html

หมายเหตุ  ผู้ที่เช่าห้องพักระยะยาวจะได้รับส่วนลด (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพัก)
กรณีต้องการให้รับที่สนามบิน 10คนขึ้นไป โรงเรียนส่งรถไปรับฟรี
-
1 คน ค่ารับ 350 หยวน
- 2 คน ค่ารับ 400 หยวน

-
5 คน ค่ารับ 500 หยวน

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1

2

3

4

5

6

ส่งเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร

จัดส่ง “ใบแจ้งรับเป็นนักศึกษา” และ”แบบขอวีซ่านักศึกษาต่างชาติ”

ขอวีซ่าที่สถานทูตจีน

จองที่พัก

เดินทางมาเข้าเรียน


สมัครเรียนผ่านสำนักงานกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-2116699 02-2125314
เว็บไซต์ : http://www.blucbangkok.com
Facebook : blcubangkok

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ตารางการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ –ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

1.1  หลักสูตรทั่วไประยะสั้น (20 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

5 มีนาคม พ.ศ.2558 - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558   (1 ภาคเรียน)

5 มีนาคม พ.ศ.2558 - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558   (จีนธุรกิจ)

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 - 26 มีนาคม พ.ศ.2558  (4 สัปดาห์)

11,600  หยวน

11,600 หยวน

3,500 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

30 มกราคม พ.ศ.2558

30 มกราคม พ.ศ.2558

30 มีนาคม พ.ศ.2558 - 19 มิถุนายน พ.ศ.2558  (12 สัปดาห์)

8,300 หยวน

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

25 มิถุนายน พ.ศ.2558 - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558  (ภาคฤดูร้อน)

25 มิถุนายน พ.ศ.2558 - 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558  (4 สัปดาห์)

25 มิถุนายน พ.ศ.2558 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2558   (8 สัปดาห์)

7,700 หยวน

3,500 หยวน

6,700 หยวน

29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2558   (6 สัปดาห์)

16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2558  (5 สัปดาห์)

16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 (ภาคฤดูร้อน)

16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  (ภาคฤดูร้อน)

23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2558  (4 สัปดาห์)

30 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2558

(ภาคฤดูร้อน ผู้ปกคลอง และนักเรียน)

4,800 หยวน

4,200 หยวน

7,700 หยวน

6,000 หยวน

3,500 หยวน

17,120 หยวน

(2คน)

12 มิถุนายน พ.ศ.2558

19 มิถุนายน พ.ศ.2558

19 มิถุนายน พ.ศ.2558

19 มิถุนายน พ.ศ.2558

26 มิถุนายน พ.ศ.2558

3 กรกฎาคม พ.ศ.2558

 

3 สิงหาคม พ.ศ.2558 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  (4 สัปดาห์)

3,500 หยวน

3 กรกฎาคม พ.ศ.2558

17 กันยายน พ.ศ.2558 - 20 มกราคม พ.ศ.2559  (1ภาคเรียน)

17 กันยายน พ.ศ.2558 - 20 มกราคม พ.ศ.              (จีนธุรกิจ)

17 กันยายน พ.ศ.2558 - 20 มกราคม พ.ศ.2559  (12 สัปดาห์)

11,600 หยวน

11,600 หยวน

8,300 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

24 ธันวาคม พ.ศ.2558 - 27 มกราคม พ.ศ.2559     (5 สัปดาห์)

4,200 หยวน

27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

1. 2.  หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น  (30 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

5 มีนาคม พ.ศ.2558 - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558      (1 ภาคเรียน)

19,100 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

30 มีนาคม พ.ศ.2558 - 19 มิถุนายน พ.ศ.2558     (12 สัปดาห์)

12,500 หยวน

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2558  (4 สัปดาห์)

5,300 หยวน

26 มิถุนายน พ.ศ.2558

3 สิงหาคม พ.ศ.2558 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2558    (4 สัปดาห์)

5,300 หยวน

3 กรกฎาคม พ.ศ.2558

17 กันยายน พ.ศ.2558 - 20 มกราคม พ.ศ.2559   (1 ภาคเรียน)

17 กันยายน พ.ศ.2558 - 9 ธันวาคม พ.ศ.2558   (12 สัปดาห์)

19,100 หยวน

12,500 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

1. 3  หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 5 สิงหาคม พ.ศ.2558   

3,800 หยวน

12 มิถุนายน พ.ศ.2558

 2.หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

2. 1 หลักสูตรภาษา อบรมภาษาจีนทั่วไป (1 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

9 มีนาคม พ.ศ.2558 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2559  (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

7 กันยายน พ.ศ.2558 –กลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2559 (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

2.2   หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (1 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

9 มีนาคม พ.ศ.2558 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2559

(24 ชั่วโมง/สัปดาห์)

26,000 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

7 กันยายน พ.ศ.2558 –กลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2559

 (24 ชั่วโมง/สัปดาห์)

26,000 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

2.3   หลักสูตรอบรมภาษาจีนขั้นสูง  (1 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

7 กันยายน พ.ศ.2558 –กลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2559

 28,200 หยวน

15 พฤษภาคม พ.ศ.2558

2.4   อนุปริญญา (2 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

9 มีนาคม พ.ศ.2558 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2560    (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

7 กันยายน พ.ศ.2558 –กลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2560 (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

2.5  หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปีการศึกษา)      

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

9 มีนาคม พ.ศ.2558 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2562   เอกภาษาจีน           

23,200 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

9 มีนาคม พ.ศ.2558 — (หลักสูตรสองภาษา จีน-อังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น)

24,900 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

9 มีนาคม พ.ศ.2558 — (ภาพวาดจีน

24,900 หยวน

30 มกราคม พ.ศ.2558

7 กันยายน พ.ศ.2558 –กลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2562เอกภาษาจีน           

23,200 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

7กันยายน พ.ศ.2558 — (หลักสูตรสองภาษา จีน-อังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น)

24,900 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

7 กันยายน พ.ศ.2558 — (ภาพวาดจีน

24,900 หยวน

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

7 กันยายน พ.ศ.2558 —เศรษฐศาสตร์และการค้า ระหว่างประเทศ

(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

24,900 หยวน

 

17 กรกฎาคม พ.ศ.2558

 

    2. 6  หลักสูตรปริญญาโท   (3 ปีการศึกษา)               

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

7 กันยายน พ.ศ.2558 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

25,700 หยวน

รับ ครั้งที่ 1

12 ธันวาคม พ.ศ.2557

รับครั้งที่ 2

15 พฤษภาคม พ.ศ.2558

7 กันยายน พ.ศ.2558 —สาขาศิลปะและวรรณกรรม

30,700 หยวน

7 กันยายน พ.ศ.2558 —การเมืองระหว่างประเทศ (สาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

25,700 หยวน

 

2.7  หลักสูตรปริญญาเอก  (3 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

7 กันยายน พ.ศ.2558 –กลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2559

28,200 หยวน

รับ ครั้งที่ 1

12 ธันวาคม พ.ศ.2557

รับครั้งที่ 2

15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 หมายเหตุ :
 1. อัตราค่าเล่าเรียนรวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนแล้ว
 2. ค่าสมัครเรียน : หลักสูตรระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก 800 หยวน/คน   หลักสูตรอื่นๆ600 หยวน/คน
 3. วิธีการชำระเงิน :

  1. ค่าสมัครสามารถชำระเงินที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
   ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) "
   สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3
   ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) "
   สาขาสาธร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0

  2. ค่าเล่าเรียนสามารถชำระโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร
   รายละเอียดการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร :
   ACCOUNT WITH BANK : HUA XIA BANK, BEIJING BRANCH
   SWIFT BIC : HXBKCNBJ030
   A/C NO : 4066200001819400000429
   NAME : BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY
   ADDRESS : 15th XUEYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT,BEIJING, CHINA

 4. ติดต่อสมัครเรียน : สมัครเรียนผ่านสำนักงานกรุงเทพฯ
  มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
  101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
  โทร 02-2116699 02-2125314
  เว็บไซต์ : http://www.blucbangkok.com
  Facebook : blcubangkok

 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาตรี
 ใบสมัคร หลักสูตรนานชาติ ระดับปริญญาโท


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699 0-2212-5314 Fax : 0-2675-6174
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสมัครเรียน ได้ที่ คุณณัษฐภรณ์ จินดาสุรารักษ์ เบอร์ติดต่อ 099-269-2882
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU