HSK3 , HSK4 , HSK5 MOCK TEST ซ้อมสอบในสนามสอบจริง พร้อมเฉลย! รอบวันที่ 12 มิถุนายน 2564 และ 3 กรกฎาคม 2564

Time 2021-05-10 21:25:13 น. ,  View (1292)

 

 

ติวเข้ม พร้อมสู้ ก่อนลงสนามสอบจริง มาซ้อมสอบเพิ่มความมั่นใจ 
ทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี ไม่ถูกตัดคะแนน ทำข้อสอบอย่างไรให้ทันเวลา
สอนสด รอบวันเสาร์ 12 มิถุนายน 2564   

- HSK4 เวลา 08.30-12.30 น. 
  ค่าลงทะเบียน 600 บาท (รวมของว่าง)  

- HSK5 เวลา 08.30-14.30 น. 
  ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (รวมของว่างและอาหารกลางวัน)  

- *ใหม่ HSK3 Mock Test รอบวันเสาร์ 3 กรกฎาคม 2564
   เวลา 08.30-12.30 น.
   ค่าลงทะเบียน 600 บาท (รวมของว่าง)

หมายเหตุ : เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้เลื่อนเวลา เปิดเทอมของสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (BLCU Bangkok) จึงขอเลื่อนจัดกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 และ HSK 5 จากวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นรอบถัดไปใน วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กดLink หรือ สแกนQR code สมัครเลย (รับจำนวนจำกัด) https://forms.gle/xvawF6Fejz7NYD6e7 

 

BLCU BKK Interview | HSK4 HSK5 Mock Test ที่ผ่านมาภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบล่าสุด ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
ภาพบรรยากาศกิจกรรม MOCK TEST HSK 4 HSK 5 รอบวันที่ 3 เมษายน 2564กิจกรรมล่าสุดของเรา
ขอเลื่อนการสอบ HSK รอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นรอบถัดไปวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564

เนื่องจาก มีประกาศจากกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จึงขอเลื่อนการสอบ HSK รอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นรอบถัดไปวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564 (68)

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา BLCU Bangkok

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา BLCU Bangkok CGA Card / SFT KBank VISA Card "ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ" ทุกยอดใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าเล่าเรียน เรียนเสริม กิจกรรมพิเศษ และการศึกษา (45)

อ่านเพิ่มเติม

HSK3,HSK4,HSK5 MOCK TEST ซ้อมสอบในสนามสอบจริง พร้อมเฉลย! รอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2564 และ 3 กรกฎาคม 2564

"ติวเข้ม พร้อมสู้ ก่อนลงสนามสอบจริง มาซ้อมสอบเพิ่มความมั่นใจ ทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี ไม่ถูกตัดคะแนน ทำข้อสอบอย่างไรให้ทันเวลา " (415)

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้เลื่อนเวลา

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (BLCU Bangkok) จึงขอเลื่อนการเปิด หลักสูตร ภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด(เน้นสนทนาทางธุรกิจ) จากวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็น เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564 (78)

อ่านเพิ่มเติม