ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK ในวันที่ 9 มกราคม 2564

Time 2021-01-09 11:51:13 น. ,  View (210)

 

 


อ้างถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15)
      เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนั้น   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร   จึงมีมติให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการ     เกิดโรค ในการนี้รวมถึงอาคารสถานที่ของโรงเรียน   ห้ามจัดการเรียนการสอน  การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นการดำเนินการสื่อสารทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 2 -17 มกราคม 2564
 
    ดังนั้นศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK  ในวันที่ 9 มกราคม 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ดังกล่าวข้างต้น 
 ทั้งนี้ทางศูนย์สอบได้กำหนดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบดังนี้
 
1. ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรับเงินค่าสมัครสอบคืน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขที่สอบ และหมายเลขบัญชีมาที่ blcubangkok@hotmail.com  หรือ
2. ท่านที่ต้องการเลื่อนการสอบมาเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  กรุณาแจ้งความจำนงโดยด่วน เพื่อศูนย์สอบดำเนินการ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 พร้อมชื่อ นามสกุล เลขที่สอบมาที่  blcubangkok@hotmail.com   
 

 


กิจกรรมล่าสุดของเรา
ขอเลื่อนการสอบ HSK รอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นรอบถัดไปวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564

เนื่องจาก มีประกาศจากกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จึงขอเลื่อนการสอบ HSK รอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นรอบถัดไปวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564 (68)

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา BLCU Bangkok

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา BLCU Bangkok CGA Card / SFT KBank VISA Card "ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ" ทุกยอดใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าเล่าเรียน เรียนเสริม กิจกรรมพิเศษ และการศึกษา (45)

อ่านเพิ่มเติม

HSK3,HSK4,HSK5 MOCK TEST ซ้อมสอบในสนามสอบจริง พร้อมเฉลย! รอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2564 และ 3 กรกฎาคม 2564

"ติวเข้ม พร้อมสู้ ก่อนลงสนามสอบจริง มาซ้อมสอบเพิ่มความมั่นใจ ทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี ไม่ถูกตัดคะแนน ทำข้อสอบอย่างไรให้ทันเวลา " (415)

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้เลื่อนเวลา

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (BLCU Bangkok) จึงขอเลื่อนการเปิด หลักสูตร ภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด(เน้นสนทนาทางธุรกิจ) จากวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็น เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564 (79)

อ่านเพิ่มเติม