Welcome to Blcu Bangkok
Facebook Blcubangkok
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2018-19/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 
หลักสูตรภาษาจีน และการรับสมัคร ประจำปี 2561


 หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (รับวุฒิบัตร BLCU ปักกิ่ง)
 หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (ภาคค่ำ)
 หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)
 หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 6 (BLCA)
 หลักสูตรนานาชาติเรียนที่ปักกิ่ง
 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
 ค่ายเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเล “ค้นหารากกำเนิดจีน”
 หลักสูตรระยะสั้น ปรัชญาขงจื๊อ


ดาวน์โหลดปฎิทินเทอมหน้าของโรงเรียน/ใบลาของนักเรียน

ใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคลลทั่วไป
ใบสมัคร การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่
ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท
ดาวน์โหลดตารางปฎิทินกำหนดการสอบ HSK ประจำปี 2019
ดาวน์โหลด ปฎิทินของโรงเรียน ประจำปี 2018-2019
ดาวน์โหลด ปฎิทินของโรงเรียน ประจำปี 2018
ดาวน์โหลด ใบลาของนักเรียน

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU