Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2019
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2563 | ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 >>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2020/ตารางสอบ HSK'20 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 


หลักสูตรระยะสั้น "ปรัชญาขงจื๊อ"

  Download ใบสมัคร

ขอเชิญเรียนหลักสูตรปรัชญาขงจื๊อ
เชิญสมัครเรียนหลักสูตรปริชญาขงจื๊อ สอนเนื้อหาจากหนังสือ ”หลุนอวี่” ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกคำสนทนาของนักปราชญ์ขงจื๊อกับลูกศิษย์ มีอายุกว่า 2,000 ปี

เปิดเรียนทุกวันพุธ เวลา 18.30-21.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง ค่าเล่าเรียน 6,000 บาท
คำพูดแต่ละประโยคและแต่ละบทเป็นเอกเทศ ไม่ต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้น ผู้เรียนสามารถแทรกชั้นเรียนได้


 เป้าหมายของหลักสูตร

     เพื่อตอบสนองคำเรียกร้องของศิษย์เก่าที่ต้องการศึกษาภาษาและวัฒนาธรรมจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งกรุงเทพ จะเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ปรัชญาขงจื๊อ” ในเดือนมีนาคม 2562 นี้

 เนื้อหาหลักสูตร

     ปัจจุบันนี้สถาบันขงจื๊อ ห้องเรียนขงจื๊อขยายไปทั่วโลก ขงจื๊อคือใคร ทำไมท่านจึงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาจะเรียนรู้ปรัชญาขงจื๊อ จากตำราโบราณที่มีผู้บัญญัติไว้เพียงหมื่นกว่าตัวอักษร โดยอาจารย์ผู้สอนจะอธิบายทีละตัวอักษรทีละประโยค ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวคิดของขงจื๊ออย่างถ่องแท้ ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้เรียนรู้จักภาษาจีนโบราณอีกด้วย

 วิธีการสอน

     หลักสูตรนี้เน้นการบรรยายในห้องเรียนเป็นหลัก เสริมด้วยการถกประเด็นในชั้นเรียน ตอบคำถาม ใช้วิธี 3+1 คือฟังบรรยาย 3 ครั้ง จัดการแลกเปลี่ยนความคิด นำเสนอหน้าชั้นเรียน 1ครั้ง การแลกเปลี่ยนความคิดและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะในการพูดและคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

 เอกสารที่ใช้เรียน

     เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนเรียบเรียงขึ้นเอง และแจกให้ผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน

 คุณสมบัติผู้เรียน

     จบปริญญาตรีเอกภาษาจีน มีผลสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 5 ขึ้นไป ผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้สอนก่อนจึงจะสมัครเรียนได้

 เวลาเรียน

     วันที่ 20 มีนาคม 2562 ถึง 29 พฤษภาคม 2562
     เรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงเวลา 18.30- 21.30น.

 สถานที่เรียน

     ห้องเรียนมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง กรุงเทพ ในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

 ค่าเล่าเรียน

     6,000 บาท ต่อ คน 15 คนขึ้นไปถึงจะเปิดเรียน

การติดต่อสมัครเรียน
ผู้รับสมัคร คุณประภัสสร ล้ำวาสนา คุณวิภาวัลย์ ชื่นทรวง โทรศัพท์:0-2211-6699

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com

 ดาว์นโหลดใบสมัคร หลักสูตรระยะสั้น ปรัชญาขงจื๊อ

     * ใบสมัคร หลักสูตรระยะสั้น ปรัชญาขงจื๊อ


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU