Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2016
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สอบ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2018-19/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 


หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (ภาคค่ำ)

  Download ใบสมัคร

 เป้าหมายของหลักสูตร

     เรียนภาษาจีนแบบรวมทักษะ ฟังพูดอ่านเขียนแบบเร่งรัด ตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ครูสอนมาจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมให้สอนคนต่างชาติโดยเฉพาะ

 ภาษาจีนระดับต้น

     สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน เรียนรู้ทักษะภาษาจีนเบื้องต้นทั้งฟังพูดอ่านเขียน

 ภาษาจีนระดับกลาง

     สำหรับคนที่ผ่านการเรียนพื้นฐานระดับต้นมาแล้ว รู้คำศัพท์จีนแล้ว 500-750 คำ

 เวลาเรียน      
  • ระดับต้น เรียนทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี ครั้งละ 3 ชั่วโมง เวลา 18.30 น. ถึง 21.30 น.
    รวม 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 ภาคเรียน 20 อาทิตย์ รวม 120 ชั่วโมง

  • ระดับกลาง เรียนทุกวันจันทร์ และพุธ ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลา 18.30 น. ถึง 21.30 น. รวม 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 ภาคเรียน 20 อาทิตย์ รวม 120 ชั่วโมง

 ค่าเล่าเรียน

     ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 25,200 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)

 การสมัครเรียน

     สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารประกอบดังนี้
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน


 ติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่

     มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
     ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
     หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314

 ตารางเรียนรุ่นต่อไป
  • ภาษาจีนระดับต้น เปิดเรียน วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
  • ภาษาจีนระดับกลาง เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

* หมายเหตุ : เปิดรับสมัครตั้งแต่ มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป


*เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 ดาว์นโหลดใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (ภาคค่ำ)

     * ใบสมัคร (หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (ภาคค่ำ))


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU