Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2016
เนื่องจากมาตราการ พรก. ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตระหนักในความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงของดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของ BLCU ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหลังจากวันที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์การเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำตามนโยบายของภาครัฐ ผู้สนใจหลักสูตรของ BLCU สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ทางอีเมล์ blcubangkok@hotmail.com และเฟซบุ๊ก BLCUBANGKOK ได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2020-21/ตารางสอบ HSK'20 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ
เปิดหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป
(เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)

  Download ใบสมัคร


     จากการที่ทั่วโลกประสบกับโรคระบาดโควิด-19 และยังไม่มีสัญญาณว่าโรคระบาดจะสิ้นสุดเมื่อไร เพื่อลดความเสี่ยงของนักศึกษา และการเดินทางที่แออัด ในปีการศึกษาใหม่นี้ ทางสถาบันจัดหลักสูตรภาษาจีนเรียนแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป

 เนื้อหาหลักสูตร

     เนื้อหาหลักสูตรออกกแบบตามแผนแม่บทของการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ของกระทรวงศึกษาจีน และใช้ตำราที่แต่งสำหรับใช้กับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ สอนโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญการสอนนักเรียนต่างชาติ กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
 • ระดับ 1    ใช้เวลาเรียน 1 เทอม 54 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 150 คำ
 • ระดับ 2    ใช้เวลาเรียน 1 เทอม 54 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 300 คำ
 • ระดับ 3    ใช้เวลาเรียน 1 เทอม 54 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 600 คำ
 • ระดับ 4    ใช้เวลาเรียน 2 เทอม 108 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 1,200 คำ
 • ระดับ 5    ใช้เวลาเรียน 4 เทอม 216 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 2,500 คำ
 • ระดับ 6    ใช้เวลาเรียน 4 เทอม 216 ชั่วโมง เรียนคำศัพท์ 5,000 คำขึ้นไป

 จุดเด่นของหลักสูตร
 • เนื้อหาหลักสูตรออกแบบตามแผนแม่บทของการสอบวัดมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ของกระทรวงศึกษาจีน
 • ตำราของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
 • ครูสอนส่งมาจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติโดยเฉพาะ
 • เรียนภาษาจีนจากระดับต้น จนถึงระดับสูงได้
 • สามารถลงเรียนทางไกลได้โดยไม่ต้องเดินทาง


 เวลาเรียน

     ระดับ 1 2 และ 3 เรียนทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 9.00 น. -12.00 น.
     เปิดเทอม วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

     ระดับ 4 5 และ 6 เรียนทุกบ่ายวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
     เปิดเทอม วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

     หมายเหตุ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เปิดห้องเรียน เมื่อนักเรียนสมัครถึง 15 คนขึ้นไป
     เปิดรับสมัครตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


 ค่าเล่าเรียน

- เทอมละ 54 ชั่วโมง หรือ 18 สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน 9,600 บาท
- ค่าเข้าเป็นนักศึกษา 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

* จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า
บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เลขที่บัญชี 186-101218-3

บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร
เลขที่บัญชี 681-2-08583-0


ส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนทางอีเมล blcubangkok@hotmail.com

 ติดต่อสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com


*เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรแจ้งความจำนงร่วมฟังแนะแนว 02-211-6699

* กรณีผู้สนใจเรียนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้ฟังการแนะแนวออนไลน์ได้ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยการแจ้ง เบอร์มือถือ และ อีเมลในสมัคร ทางสถาบันจะจัดกลุ่มไลน์เพื่อให้เข้าฟังการแนะแนวได้

กิจกรรม Openhouse ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา10:00-12:00 น.

 ดาว์นโหลดใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป (เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)

     * ใบสมัคร (หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป (เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์))


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU