Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2016
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 


เปิดหลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย
เรียนเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ครูสอนมาจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมให้สอนคนต่างชาติโดยเฉพาะหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคลลทั่วไป
ตารางเรียนรุ่นต่อไป
ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 1 และ ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เทอม 1
เรียนรอบ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2
เรียนรอบ วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เปิดเรียน วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

* หมายเหตุ : เปิดรับสมัครตั้งแต่ มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  Download ใบสมัคร

 เป้าหมายของหลักสูตร

     เรียนภาษาจีนแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ครูสอนมาจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมให้สอนคนต่างชาติโดยเฉพาะ

 ภาษาจีนระดับต้น

     สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนปีการศึกษาที่ 1 (400 ชั่วโมง)
 • รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับต้น
 • การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับต้น
 • การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับต้น


     ปีการศึกษาที่ 2 (400 ชั่วโมง)
 • รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับกลาง
 • การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง
 • การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง


     ปีการศึกษาที่ 3 (400 ชั่วโมง)
 • ภาษาจีนทางธุรกิจ
 • การเขียนทางธุรกิจ
 • การสนทนาทางธุรกิจ


     ปีการศึกษาที่ 4 (400 ชั่วโมง)
 • การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ
 • การอ่านเข้าใจบทความทางเศรษฐศาสตร์
 • รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับสูง
 • หลักเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐกิจประเทศจีน
 • การใช้งานภาษาจีนด้วยคอมพิวเตอร์
 • การแปลไทย - จีน


 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนสามารถเข้าศึกษาเริ่มต้นจากปี 1
 2. ผู้สมัครที่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน สามารถเข้าสอบเทียบมาตรฐานเพื่อเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของการสอบเทียบระดับ


 เวลาการศึกษา
 1. หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามี 20 สัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ เรียน 10 ชั่วโมง รวม 400 ชั่วโมงเรียนต่อปี
 2. มีสองรอบให้เลือก รอบวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และรอบวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์
 3. วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เรียนเวลา 18.30 น. – 21.30 น.
 4. วันศุกร์ เรียนเวลา 18.00 น. – 22.00 น.
 5. วันเสาร์ เรียนเวลา 17.30 น. – 21.30 น.
หมายเหตุ: เวลาเรียน 400 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา รวมวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยทางการไทยและจีน


 ค่าใช้จ่าย
 • ค่าเข้าเป็นนักศึกษา 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
 • ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 42,000 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)


 การสมัครเรียน
สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารประกอบดังนี้
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 8 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วุฒิบัตรการศึกษามัธยมปลายหรือสูงกว่า
 • ใบรับรองผลการสอบ HSK ถ้ามี


 ติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314


 ตารางเรียนรุ่นต่อไป

ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 1 และ ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เทอม 1
เรียนรอบ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2
เรียนรอบ วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เปิดเรียน วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562*เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 ดาว์นโหลดใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป

     * ใบสมัคร (หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป)


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU