Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2016
เนื่องจากมาตราการ พรก. ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตระหนักในความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงของดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของ BLCU ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหลังจากวันที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์การเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำตามนโยบายของภาครัฐ ผู้สนใจหลักสูตรของ BLCU สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ทางอีเมล์ blcubangkok@hotmail.com และเฟซบุ๊ก BLCUBANGKOK ได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2020-21/ตารางสอบ HSK'20 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ เปิดหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

  Download ใบสมัคร


 หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ

     เรียนภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงาน และนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับคนจีน

 จุดเด่นของหลักสูตร
 • เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
 • ครูสอนส่งมาจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติโดยเฉพาะ
 • เรียนภาษาจีนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะ
 • เรียนต่อยอดที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งจนจบระดับปริญญาตรีได้
ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี สามารถเลือกลงเรียนตามระดับ และรายวิชาที่ตัวเองสนใจได้

ปีการศึกษาใหม่นี้ จะเปิดเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และเรียนในชั้นเรียน (ดูรายละเอียดท้ายประกาศ)

ปีการศึกษาที่ 1 (400 ชั่วโมง)
    - รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับต้น
    - การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับต้น
    - การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับต้น

ปีการศึกษาที่ 2 (400 ชั่วโมง)
    - รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับกลาง
    - การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง
    - การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง

ปีการศึกษาที่ 3 (400 ชั่วโมง)
    - ภาษาจีนทางธุรกิจ
    - การเขียนทางธุรกิจ
    - การสนทนาทางธุรกิจ

ปีการศึกษาที่ 4 (400 ชั่วโมง)
    - การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ
    - การอ่านเข้าใจบทความทางเศรษฐศาสตร์
    - รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับสูง
    - หลักเศรษฐศาสตร์
    - เศรษฐกิจประเทศจีน
    - การใช้งานภาษาจีนด้วยคอมพิวเตอร์
    - การแปลไทย - จีน


 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานภาษาจีนในระดับเบื้องต้น
 2. ผู้สมัครที่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนมาแล้ว สามารถเข้าสอบเทียบมาตรฐานเพื่อเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของการสอบเทียบระดับ


 เวลาการศึกษา
 • หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามี 20 สัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ เรียน 10 ชั่วโมง รวม 400 ชั่วโมงเรียนต่อปี
 • มีสองรอบให้เลือก รอบวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และรอบวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์
 • วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เรียนเวลา 18.30 น. – 21.30 น.
 • วันศุกร์ เรียนเวลา 18.00 น. – 22.00 น.
 • วันเสาร์ เรียนเวลา 17.30 น. – 21.30 น.
หมายเหตุ: เวลาเรียน 400 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา รวมวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยทางการไทย


 ค่าใช้จ่าย
 • ค่าเข้าเป็นนักศึกษา 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
 • ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 42,000 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)
 • จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า
บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เลขที่บัญชี 186-101218-3

บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร
เลขที่บัญชี 681-2-08583-0


ส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนทางอีเมล blcubangkok@hotmail.com

 การสมัครเรียน
      สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารประกอบดังนี้
    - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 8 ใบ
    - สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาหนังสือเดินทาง
    - วุฒิบัตรและใบคะแนนการศึกษามัธยมปลายหรือสูงกว่า (เฉพาะผู้ลงเรียนระดับปริญญาตรี)
    - ใบรับรองผลการสอบ HSK ถ้ามี


 ติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
กรอกใบสมัคร จากเว็บไซต์ www.blcubangkok.com ส่งมาที่สำนักงานโรงเรียนทางอีเมล blcubangkok@hotmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314


 ตารางเรียนรุ่นต่อไป

- ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 1 และ ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เทอม 1
- เรียนรอบ วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เปิดเรียน วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563


- ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2
- เรียนรอบ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
*เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หมายเหตุ
 1. เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบกับโรคระบาดโควิด-19 และยังไม่มีสัญญาณว่าโรคระบาดจะสิ้นสุดเมื่อไร เพื่อลดความเสี่ยงของนักศึกษา และการเดินทางที่แออัด ในปีการศึกษาใหม่นี้ ทางโรงเรียนจะใช้ระบบเรียนแบบผสมผสานกับนักศึกษารุ่นใหม่ สำหรับนักศึกษาปี 1 เทอม 1 เรียนวันอังคาร และพฤหัสบดีแบบออนไลน์ และเรียนวันเสาร์ที่โรงเรียน


 2. ผู้ที่ที่ไม่ต้องการเรียนเต็มตามหลักสูตรปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนตามวิชาที่ตัวเองสนใจตามตารางเรียน เช่น

  - ภาษาจีนรวมทักษะระดับต้น
  - ภาษาจีนรวมทักษะระดับกลาง
  - ภาษาจีนรวมทักษะระดับสูง
  - การพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
  - การเขียนภาษาจีน
  - การแปล ไทย-จีน (ระดับสูง)


  ค่าเล่าเรียน
  - วิชาที่เรียนเรียนอาทิตย์ละ 6 ชั่วโมง ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 25,200 บาท
  - วิชาที่เรียนเรียนอาทิตย์ละ 4 ชั่วโมง ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 16,800 บาท
  - วิชาที่เรียนเรียนอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 12,600 บาท


 3. สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมปลาย และตั้งใจจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สามารถมาเรียนปี 1 ที่สาขากรุงเทพก่อน เมื่อสอบผ่านทุกวิชาของปี 1 แล้ว สามารถไปเรียนต่อปี 2ที่ปักกิ่งได้

 ดาว์นโหลดใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

     * ใบสมัคร (หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้))


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU