Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2017
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 


หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 4

  Download ใบสมัคร

 วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการใช้ภาษาจีนให้กับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพาะ
  2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนด้านการฟัง การพูด และการอ่าน
  3. เพื่อสามารถนำทักษะการสื่อสารภาษาจีนมาใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถขยายผลไปถึงระดับการสื่อสารเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ
  4. เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของจีนเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และชาวจีน

 จุดเด่นการสอนของหลักสูตร

     ใช้วิธีฝึกฝนการฟังและพูดในห้องเรียน อย่างเข้มข้น สอนโดยอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ที่เรียนมาด้านการสอนภาษาให้นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ

 ประกาศนียบัตร

     เมื่อเรียนจบแต่ละระดับจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร

 เวลาเรียน

     เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
     รอบต่อไปเปิดวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

 ค่าเล่าเรียน

เทอมหนึ่งเรียน 45 ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน 20,000 บาท จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)” ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3 แฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนด้วย

จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า
บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เลขที่บัญชี 186-101218-3

หรือ

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร
เลขที่บัญชี 681-2-08583-0


แฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนหมายเลข 0-2675-6174

 สถานที่เรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาธร 13 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ

ติดต่อสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com

 ดาว์นโหลดใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 3

     * ใบสมัคร (หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 4)


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU