Welcome to Blcu Bangkok


กิจกรรมโรงเรียน BLCU
หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์) เริ่มเทอมใหม่วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2018-19/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร
เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ทางสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้เชิญ ฯพณฯ หนิงฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการใช้ภาษาจีนให้กับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพาะ มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมาก

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร


เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU