Welcome to Blcu Bangkok


กิจกรรมโรงเรียน BLCU
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เปิด“หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยตั้งสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ โครงการนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการใช้ภาษาจีนให้กับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพาะ เน้นการสื่อสารภาษาจีนด้านการฟัง การพูด เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจนขยายผลไปถึงระดับภาษาจีนทางธุรกิจ

หลักสูตรชั้นต้นนี้ เรียน 60 ชั่วโมง จะเรียนในวันเสาร์ (จำนวน 20 สัปดาห์) สอนโดยอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและด้านการสอนชาวต่างชาติจากสาธารณประชาชนจีน หลักสูตรนี้จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวภาษาและวัฒนธรรมจีน การเรียนภาษาจากเพลง และทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเป็นต้น

การเปิดหลักสูตรรุ่นที่ 1 นี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักธุรกิจชั้นนำ มีผู้สมัครเรียนแล้ว 70 ท่าน แบ่งออกเป็นสองรอบ คือรอบเช้า 35 ท่าน และรอบบ่าย 35 ท่าน

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU